Lokalt påvirkningsarbeid

Møte med politikere

Det viktigste fylkeslaget kan gjøre for å få gjennomslag er å ha møter med politikerne. Det er gjennom møter med politikerne at det bygges relasjoner og at laget har mulighet til å gi politikerne innsikt i hvordan det er å være et fosterhjem og hva et fosterhjem trenger av trygge rammer, tiltak og rettigheter for å kunne trygge barna, skape tilhørighet og gi utviklingsstøttende omsorg.

Hovedformålet med et møte med en politiker er å bygge relasjon til politikeren. Dette innebærer at de som møter på vegne av Norsk Fosterhjemsforening må gjøre et godt inntrykk og oppføre seg på en sånn måte at politikeren ønsker å møte Norsk Fosterhjemsforening igjen. Derfor skal vi alltid legge frem saken vår på en konstruktiv måte.

Politikere får folkevalgt opplæring gjennom KS, og i boka «Tillit» står det godt beskrevet hva rollen til en folkevalgt er.

Det er enkelt å gjennomføre et møte med politikerne og her er noen råd og vink på veien:

Politikerne har lyst til å snakke med organisasjonene i sin kommune eller valgkrets. De ønsker innspill fra de som opplever kommunens tjenestetilbud på kroppen. Derfor er det så enkelt som å gå på kommunens nettside, finne kontaktinformasjon og enten ringe eller sende en epost hvor du inviterer deg på møte. Kontaktinformasjonen til politikerne ligger på kommunens nettsider under seksjonen som ofte heter «Politikk».

Politikerne har mange møter og leser mange sakspapirer til hvert eneste møte. Derfor er det smart å forberede et møtenotat som oppsummerer innspillene til Norsk Fosterhjemsforening. Møtenotatet bør være på maks en side og inneholde litt informasjon om Norsk Fosterhjemsforening og hva vi ønsker.

Vi har laget utkast til møtenotat som kan brukes, men disse bør tilpasses lokale forhold.

Det kan også være en fordel å synliggjøre den lokale aktiviteten i møtenotatet, for å vise frem alt det flotte arbeidet som gjøres lokalt.

Dette må politikere vite om fosterhjemsomsorgen tilpasset kommunevalg 2023.

Her er Norsk Fosterhjemsforening sine innspill til partiprogram.

Her er side fra Bufdir med info om samarbeid mellom helse og barnevern.

Før du gjennomfører møtet bør du øve deg på å fremføre budskapet. Det kanskje beste du kan gjøre er å finne deg en «djevelens advokat», dvs en som kan komme med kritiske innvendinger, spørsmål og kommentarer, og øve sammen med. Det vil gjøre deg tryggere i gjennomføringen å ha tenkt ut gode svar på spørsmål som kan komme og du får trent på budskapet ditt.

Under gjennomføringen av møtet er det viktig å huske på at ingen liker å bli belært og snakket til. Legg opp til en god dialog mellom deg og politikeren. Sett av nok tid til spørsmål. Får du spørsmål du ikke kan svare på, så kan du si at du skal undersøke saken og komme tilbake med et svar.

Husk å ta bilde av deg/dere sammen med politikerne du mæter som du kan legge ut på Facebook. Da får du vist frem hva du gjør for at medlemmene skal få et bedre tjenestetilbud.