Lokalt påvirkningsarbeid

Mediearbeid

En viktig del av det å drive politisk påvirkningsarbeid er å få ut budskapet til politikere og andre interessenter. Vi må si noe om hva som er kan bli bedre og hvorfor. Derfor oppfordres alle fylkesforeninger til å være aktive, både i lokalpressa med leserinnlegg og kronikker, men ikke minst på sosiale medier.

Barnevernstjenestene i kommunene skal aktivt forholde seg til pressen, slik at man kan bruke lokalpresse for å få belyst saker. Les mer om det her.

Kronikker og leserinnlegg trenger ikke være lange for å komme på trykk, men at den omtaler en sak som er interessant for allmennheten. Det er vanlig å skrive med fallende viktighet, slik at leseren med en gang forstår hva kronikken eller leserinnlegget handler om og får med seg det viktigste poenget.

Kronikk til fylkenes påvirkningsarbeid høsten 2022

Det er viktig å være til stede på sosiale medier. Mye av den offentlige debatten foregår der. Her er noen tips til hvordan du bedre når ut med din fylkesforeningside på Facebook:

  • Prøv å legge ut saker mer eller mindre regelmessig, men sakene som legges ut burde ha offentlig interesse. Dersom du ikke har egne saker å legge ut kan du dele et av innleggene som Norsk Fosterhjemsforening sentralt har delt den siste uka.
  • Vær ambisiøs men realistisk når du setter en målsetting for antall innlegg. Et innlegg i uka er nok.
  • Du kan f.eks be om innspill fra medlemmer før styremøter via FB
  • Del bilder av aktiviteter/møter, med hyggelige tekster som viser at dere står på og jobber for medlemmene. (Husk også å dele screenshot av digitale møter, der alle har sagt ja til å være med på fb)

Norsk Fosterhjemsforening har retningslinjer for sosiale medier i Norsk Fosterhjemsforening. Du finner dem her.