Lokalt påvirkningsarbeid

Webinar og kurs

Lokalpolitisk innsats og jevnlig kontakt med kommunepolitikere er et viktig bidrag i arbeidet med å bedre hverdagen til fosterhjemmene.

Webinar om lokal påvirkning og interessepolitikk 17. mars 2021

Innlegg med Marianne Oftedahl og Tone Granaas

Webinar om lokal påvirkning og interessepolitikk 29. september 2021

Lokal påvirkning med Anders Wengen, og barnevernsreformen og fosterhjemsstrategien med Marianne Oftedahl.