Lokalt påvirkningsarbeid

Webinar og kurs

Lokalpolitisk innsats og jevnlig kontakt med kommunepolitikere er et viktig bidrag i arbeidet med å bedre hverdagen til fosterhjemmene.

Webinar om lokal påvirkning og interessepolitikk