Håndbok for tillitsvalgte

Nettkurs i styrearbeid

Vi anbefaler styreleder og fylkesstyrene å gå igjennom nettkurset 11 anbefalinger for godt styrearbeid.

Kurset er inndelt i elleve mindre deler. Vi anbefaler spesielt bolken 1-4, 7 og 8, samt 10 (de andre delene er mer relevante for styrer med ansatte eller på nasjonalt nivå).  Dette kan fint gås igjennom i tilknytning til et styremøte.

Vi minner om at det kan være nyttig å gå igjennom de ulike delene selv om det har vært få eller ingen utskiftninger i styret. Refleksjonsoppgavene er uansett fine snakkepunkter for styremedlemmene. Nettkurset forutsetter at man også setter seg inn i Norsk Fosterhjemsforeningens vedtekter og etiske retningslinjer.

 1. Styringsprinsippet
 2. Åpenhetsprinsippet
 3. Forsvarlig økonomiforvaltning
 4. Etisk forsvarlig inntektsskapende arbeid
 5. Evaluering
 6. Planlegging
 7. Aktivisme
 8. Samarbeid med andre
 9. Være en god og ansvarlig arbeidsgiver
 10. God ledelse av frivillige
 11. God og inkluderende organisasjonskultur

Nettkurset er gratis og ligger tilgjengelig på Frivillighet Norges nettsider. Vi anbefaler at det settes av en drøy time til å gå igjennom og drøfte disse punktene. Her er lenken til nettkurset: https://www.frivillighetnorge.no/verktoy/ledelse-og-styrearbeid/anbefalinger-for-godt-styresett