Årsmøter

Årsmøte 2023 – Norsk Fosterhjemsforening Viken

Årsmøtet fant sted søndag 12. februar klokka 10 – Leangkollen hotell i Asker.

Protokoll 2023 

Årsmøteprotokoll 2023

Årsmøtedokumenter

Dagsorden årsmøte Viken 2023

Sak 3 – Årsberetning 2022

Sak 4 – Regnskap

Revisjonsberetning 2022

Sak 5 – Styrehonorar 2023

Sak 6 – Budsjett 2023 – Viken

Sak 7 – Tiltaksplan for 2023

Sak 8 – Ingen innkomne forslag

Sak 9 – Innstilling fra valgkomiteen 2023Årsmøte 2021 – Norsk Fosterhjemsforening Østfold 

Søndag 7.2.2021 kl. 11.30 – digitalt via TEAMS

Årsmøteprotokoll 2021 (Østfold)

Årsberetning 2020

Dagsorden med sakspapirer og saksfremlegg, Østfold 2021

Valgkomitéens innstilling til Østfold-styret

Årsmøte 2021 – Norsk Fosterhjemsforening Buskerud

Årsmøtet 2021 i Norsk Fosterhjemsforening Buskerud ble avholdt digitalt via TEAMS søndag 7. februar.