Styret 2023-2024

Styreleder (aktivitetsgruppa)

Monica Gjerstad Johnsen

Styremedlem (medlemsansvarlig)

Laila Hansen

 Styremedlem

Kristin Remme (medlemsansvarlig)

Styremedlem (aktivitetsgruppa)

Rune Johan Henriksen

 Styremedlem

Ingeborg Tysvær-Sørensen

Styremedlem (sekretær)

Jelena Poljak Ljesnjanin

Varamedlem (aktivitetsgruppa)

Irene L Hotvedt

Varamedlem

Gro-Malene Ilstad Paulsen

Varamedlem

Line Marconini Sommer

 Varamedlem

Bjørn Gunnar Olaisen Lie

 Varamedlem (aktivitetsgruppe)

Rita Hansen Helle

Valgkomitéen, 2023-2024:

Astri K. Fjellstad

Anders Wengen

Valgte revisorer, 2023-2025

Arne Vogt

Frode T. Aker-Bjørke