Velkommen til Norsk Fosterhjemsforening Viken

7.2.2021 slo Norsk Fosterhjemsforening Buskerud og Norsk Fosterhjemsforening Østfold seg sammen til én fylkesforening – vi er nå Norsk Fosterhjemsforening Viken. Pr i dag har vi i underkant av 600 medlemmer og er med det den største fylkesforeningen i Norsk Fosterhjemsforening.

Vi skal bestrebe oss på å være en tydelig og klar stemme på vegne av våre medlemmer. Vi ønsker også å være der for deg som medlem når du måtte trenge det.

Vi har mange støttemedlemmer. Tusen takk til dere alle for at dere ønsker å vise oss deres støtte til vårt arbeid og det alle vi beredskaps- og fosterforeldre står i.

For å kunne utføre det som vi mener er en svært viktig oppgave for fosterhjemmet og -barna, er vi avhengig av å ha mange medlemmer. Jo flere vi er, desto større påvirkningskraft  får vi for våre synspunkter og holdninger hos de politiske myndighetene. 

Norsk Fosterhjemsforenings visjon er Sammen – Synlig – Sterk. Bli medlem eller støttemedlem hos oss og la oss sammen være synlige og sterke for de barna som vi har omsorgen for og som vi alle er opptatt av skal ha det så trygt og godt som over hodemulig.

Støtt oss! Bli medlem i dag.

Har du spørsmål, så ring gjerne telefonnr 959 31 328

Norsk Fosterhjemsforening Viken

Tor Sørnes veg 19, Inngang A

1523 Moss

Org.nr: 875 673 122

Hvem er vi

På vår hjemmeside har du mulighet til å finne ut mer om hvem vi er. På høyre side kan du navigere deg rundt og lese om våre aktiviteter, hvem vi er, nyheter, hvordan du kan ta kontakt med oss osv.

E-post og adresse
Vi sender ut informasjon kun via epost. Vær vennlig å meld i fra ved ny eller endring av e-postadressen din.
Vår e-postadresse er viken@fosterhjemsforening.no

Vi trenger deg!
Det er styret i hver fylkesforeningen som er ansvarlig for aktiviteter og andre tilbud lokalt.  For at du som medlem skal få mest mulig ut av ditt medlemskap er vi i styret avhengig av tilbakemeldinger og tips fra deg vedrørende aktiviteter, samlinger eller lignende som du ønsker  at foreningen skal arrangere. Du finner vår kontaktinformasjon i menyen til venstre.

Følg oss på Facebook
Facebook er en viktig informasjon- og kommunikasjonskanal som foreningen benytter aktivt. Vårt mål er å bruke Facebook til å spre informasjon om foreningens arbeid og aktiviteter, samt viktige hendelser tilknyttet fosterhjemsområdet. Videre ønsker vi å legge til rette for dialog med dere som medlemmer. Av personvernhensyn er gruppa privat – søk oss opp og be om å bli lagt til. Du må være medlem for å få bli med der. Ikke-medlemmer i gruppa kan ikke se hvem som er medlem der og hva som blit postet/publisert.

Instagram

Følg oss gjerne på vikenfosterhjemsforening