Lokale lenker

Barne, ungdoms og familieetaten

Bufetat, region SØR

Bufetat Drammen fosterhjemstjeneste

Bufetat Kongsberg fosterhjemstjeneste

Drammen kommune – Barn og familie

Hvordan hjelpe ungdom som bor i fosterhjem eller institusjon under barnevernet til en best mulig start på voksenlivet sitt.
www.ettervern.org

Alt om lovverket i Norge:
www.lovdata.no

Norsk forening for rusmiddelskadde barn
www.russkade.no

ADHD foreningen Norge
www.adhdnorge.no

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
www.ffo.no

Traumenett
www.traumenett.no