Norsk Fosterhjemsforening og Dialog og kompetanse inviterer til Fosterhjemskonferansen 2022!

Dato: mandag 26. og tirsdag 27. september 2022, kl. 09.00-15.30.
Sted: Nationaltheatret konferansesenter, Vika, Oslo eller livestreaming, du velger!
Avgift: Se alternativ her

Påmeldte deltakere vil motta info om streaming, med link til konferansen, tre dager før konferansen.
Opptak av konferansen vil være tilgjengelig digitalt for påmeldte deltakere i 14 dager.

Meld deg på konferansen her.
Her er programmet i pdf.

Betalende hovedmedlem i Norsk Fosterhjemsforening? Meld deg på her!

Program for Fosterhjemskonferansen 2022:

Mandag 26. september Møteleder: Mari Holth, leder i Barnevernsambandet

09:00 – 12:00

Åpning: Kjersti Toppe, statsråd i Barne- og familiedepartementet

Tema: Over 1300 stemmer fra fosterhjemmene har sagt sitt! Fosterhjemsundersøkelsen 2022
– Tone Granaas, generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening
– Inga Bejer Engh, Barneombud

 

Tema: Rettsikkerheten for barn i fosterhjem, er barna og ungdommen godt nok ivaretatt?
– Marit Skivenes, professor, Universitetet i Bergen og leder av Barnevernsutvalget

12:00 – 13:00

Lunsj

13:00 – 15:30

Tema: Hvilken verdi har veiledning i fosterhjemsfeltet og kan vi det bra nok?
– Pilotprosjektet og erfaringene med veiledning. Synnøve Restad Marthinsen, prosjektleder og Eileen Cathrine Ravdal, prosjektmedarbeider fra Fosterhjem Helgeland. 
– Støttepilar, helhetlig veiledning og støtte til fosterhjem. Grete Findahl, prosjektleder, Line Daae Løvstad og Jan Finvåg, rådgivere (Barneverntjenestene på Øvre Romerike).
– Erfaringer fra fosterhjemsveiledning i Bergen. Alice Myren, avdelingsleder, Silje Oppedal og Randi Aspen, Seksjon for veiledning og tilsyn, Bergen kommune.
– Erfaringer med et opplæringstilbud til fosterforeldres egne barn. Hanne Kristoffersen, seniorrådgiver, fosterhjemstjenesten, Bufetat region sør og Ann Karin Skår, seniorrådgiver, fosterhjemstjenesten, Bufetat region midt. 

Tirsdag 26. september

Møteleder: Mari Holth, leder i Barnevernsambandet

09:00 – 12:00

Tema: Et hjem, flere kulturer – minoritetsbarn i fosterhjem
– Erfaringer med omsorgstilbud til enslige mindreårige flyktninger. Berit Berg, professor NTNU.

– Hva er et godt fosterhjem for samiske barn? Olaf Trosten, avdelingsleder Nasjonalt kompetansesenter, Bufdir

– Betydning av religion for barn med migrasjonsbakgrunn og fosterforeldre. Raquel Herrero-Arjas, Høgskulen på Vestlandet og postdoktor HoMi.

– prosjektet «Å føle seg hjemme» i fosterhjem. – refleksjoner rundt unge med migrasjonsbakgrunn sine erfaringer. Fredrikke Jarlby, Norce forskningssener og PHD-stipendiat i HoMi.

– Fosterfamilie med flerkulturell omsorg. Hva er viktig i omsorgen og hvordan legge til rette for det i praksis? Rina Nicolaisen, fostermor og forfatter.

12:00 13:00

Lunsj

13:00 – 15:30

Tema: Samarbeid i barnevernets mest komplekse område – fosterhjemsfeltet
– Brobyggerne – en modell for samarbeid mellom barneverntjenesten, fosterhjem og biologisk familie. Yngve Cappelen og Karola Spone, Brobyggerledere i Norsk Fosterhjemsforening.

– Foreldresamvær – er det alltid til barnets beste? Jeanette Skoglund, førsteamanuensis/professor, Universitetet i Tromsø.

 

Tema: Fosterhjemsarbeidet i Sverige – Hva skjer og har vi noe å lære?
– Ingrid Høyer, professor i sosialt arbeid, Universitetet i Gøteborg

Det tas forbehold om endringer i programmet.