Velkommen til Fosterhjemskonferansen!

Norsk Fosterhjemsforening og Dialog og kompetanse arrangerer den årlige Fosterhjemskonferansen. Konferansen er høyaktuell for alle som jobber i den kommunale barneverntjenesten, statlig barnevern og privat barnevern. Fosterhjem og andre som har ansvar og oppgaver på fosterhjemsområdet vil også få relevant påfyll. Formålet med Fosterhjemskonferansen er å være en viktig og relevant faglig arena på fosterhjemsområdet.

Årets konferanse har tre hovedtemaer:

  • rettssikkerheten på fosterhjemsområdet
  • samvær og samarbeid i praksis
  • rekruttering av og stabilitet i fosterhjem.

Vi tilbyr både fysisk og digital deltakelse på konferansen.

Alle deltakere får tilgang til lysbilder og opptak av konferansen i to uker etter konferansen.

Påmeldingen er nå stengt, men send en e-post til post@fosterhjemsforening.no om du ønsker å delta.

Priser og program

Dato: mandag 25. og tirsdag 26. september 2023, kl. 09.00-15.30.
Sted: Nationaltheatret konferansesenter i Vika i Oslo (KS-bygningen) eller livestreaming, du velger!

Priser ved fysisk deltakelse: kr 3 500. I tillegg kommer det en dagpakke (lunsj, kaffe, te og mineralvann) på kr 750 per dag per deltaker.

Priser ved digital deltakelse: kr 2 500.

Ved fire eller flere påmeldte deltakere fra samme arbeidssted gis en grupperabatt på kr 500 per deltaker.

Hovedmedlemmer i Norsk Fosterhjemsforening: gratis digital deltakelse.

De som deltar digitalt vil få link til konferansen tre dager før.

Program for Fosterhjemskonferansen 2023

MANDAG 25. SEPTEMBER
Klokkeslett ÅPNING OG INNLEDNINGER
9.00-9.20 Kjersti Toppe, barne- og familieminister i Barne- og familiedepartementet.
9.20-9.40 Det dreier seg om oss! Cecilia Dinardi, styreleder i Landsforeningen for barnevernsbarn
9.40-10.00 Pause
10.00-10.45 Funnene fra Fosterhjemsundersøkelsen 2023. Tone Granaas, generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening
10.45-11.30 Hva er den samfunnsøkonomiske verdien av et fosterhjem? Simen Pedersen, partner i Menon Economics
11.30-11.45 Pause
TEMA: RETTSSIKKERHETEN I BARNEVERNET OG PÅ FOSTERHJEMSOMRÅDET
11.45-12.30 Er rettssikkerheten for barn i fosterhjem god nok? Marit Skivenes, professor Universitetet i Bergen og leder av Barnevernsutvalget.
12.30-13.30 Lunsj
13.30-14.15 Om retten til familieliv (også i fosterhjem): samvær, gjenforening og ny barnevernlov i lys av EMD-dommene. Kirsten Sandberg, professor Universitetet i Oslo
14.15-14.30 Pause
14.30-15.15 Barneombudets Rapport om fosterhjem våren 2023. Inga Bejer Engh, Barneombud.
15.15-16.00 Hvordan bruke Fosterhjemskontrakten som verktøy for stabilitet i fosterhjemmet. Mathias Røed, advokat hos Advokatfirmaet Alvik, Røed og Stang Lund.
TIRSDAG 26. SEPTEMBER
TEMA: SAMVÆR I PRAKSIS MED FOKUS PÅ BRUKERMEDVIRKNING
9.00-9.45 Hva gjøres for å rekruttere flere fosterhjem? Hege Nilssen, direktør i Bufdir.
9.45-10.00 Pause
10.00-11.15 Samvær i praksis, en forskningsbasert undersøkelse av samværsordninger i barnevernet. Professor emerita Elisabeth Backe-Hansen og professor Marianne Rugkåsa OsloMet.
11.15-11.45 Pause
TEMA: REKRUTTERING, STABILITET OG GJENBRUK AV FOSTERHJEM
11.45-12.30 Evaluering av barnevernsreformen så langt. Simen Pedersen, partner Menon Economics
12.30-13.30 Lunsj
13.30-14.30 Vi er gode på å beholde og rekruttere fosterhjem! Stange kommune, Katrine Wolla, barnevernsleder og Per B. Kristensen, fagleder omsorg

Innleder Midt Agder barneverntjeneste, Trine Stockwell og Irene Pettersen, teamkoordinator

14.30-14.45 Pause
14.45-15.30 Samarbeid – for at barna skal fortelle gode historier om egen identitet. Prosjektleder Brobyggerprogrammet Yngve Cappelen fra Norsk Fosterhjemsforening og Fyrlykta
15.30-16.00 Rettigheter og plikter etter Fosterhjemskontrakten. Mathias Røed, advokat hos Advokatfirmaet Alvik, Røed og Stang Lund.

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Påmeldingsfrister og avbestilling

Påmeldingsfristen er 20. september. Påmeldingen er bindende.

ALLE avbestillinger må gjøres skriftlig til post@fosterhjemsforening.no. Avbestilling etter 25. august faktureres med full konferanseavgift.