Meld deg på Fosterhjemskonferansen 2023 nå!

Norsk Fosterhjemsforening og Dialog og kompetanse arrangerer den årlige Fosterhjemskonferansen. Konferansen er høyaktuell for alle som jobber i den kommunale barneverntjenesten, statlig barnevern og privat barnevern. Fosterhjem og andre som har ansvar og oppgaver på fosterhjemsområdet vil også få relevant påfyll. Formålet med Fosterhjemskonferansen er å være en viktig og relevant faglig arena på fosterhjemsområdet.

Årets konferanse har tre hovedtemaer:

  • rettssikkerheten på fosterhjemsområdet
  • samvær og samarbeid i praksis
  • rekruttering av og stabilitet i fosterhjem.

Vi tilbyr både fysisk og digital deltakelse på konferansen.

Alle deltakere får tilgang til lysbilder og opptak av konferansen i to uker etter konferansen.

Priser og program

Dato: mandag 25. og tirsdag 26. september 2023, kl. 09.00-15.30.
Sted: Nationaltheatret konferansesenter i Vika i Oslo (KS-bygningen) eller livestreaming, du velger!

Priser ved fysisk deltakelse: konferanseavgift for påmelding før 15. juni: kr 3100 / etter 15. juni: 3500. I tillegg kommer det en dagpakke (lunsj, kaffe, te og mineralvann) på kr 750 per dag per deltaker.

Ved fire eller flere påmeldte deltakere fra samme arbeidssted gis en grupperabatt på kr 500 per deltaker.

Priser ved digital deltakelse: konferanseavgift før 15. juni: kr 2 100 / etter 15. juni kr 2 500

Ved fire eller flere påmeldte deltakere fra samme arbeidssted gis en grupperabatt på kr 500 per deltaker.

Medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening: gratis digital deltakelse.

De som deltar digitalt vil få link til konferansen tre dager før.

Foreløpig program for Fosterhjemskonferansen 2023

Mandag 25. september Møteleder: annonseres senere

9:00 -10:50

Inkludert pause

ÅPNING OG INNLEDNINGER

Kjersti Toppe, barne- og familieminister i Barne- og familiedepartementet. Ikke bekreftet

Det dreier seg om oss! Silje Sveum, styreleder i Landsforeningen for barnevernsbarn

Funnene fra Fosterhjemsundersøkelsen 2023. Tone Granaas, generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening 

Hva er den samfunnsøkonomiske verdien av et fosterhjem? Simen Pedersen, partner i Menon Economics

TEMA: RETTSSIKKERHETEN I BARNEVERNET OG PÅ FOSTERHJEMSOMRÅDET

10:50-15:30

Inkludert pause og lunsj

 Er rettssikkerheten for barn i fosterhjem god nok? Marit Skivenes, professor Universitetet i Bergen og leder av Barnevernsutvalget.

Om retten til familieliv (også i fosterhjem): samvær, gjenforening og ny barnevernlov i lys av EMD-dommene. Kirsten Sandberg, professor Universitetet i Oslo 

Barneombudets Rapport om fosterhjem våren 2023. Inga Bejer Engh, Barneombud.

Avsluttende paneldebatt

Tirsdag 26. september Møteleder: annonseres senere

9:00-12:30 

Inkludert lunsj

TEMA: SAMVÆR I PRAKSIS MED FOKUS PÅ BRUKERMEDVIRKNING

Samvær i praksis, en forskningsbasert undersøkelse av samværsordninger i barnevernet. Professor emerita Elisabeth Backe-Hansen og professor Marianne Rugkåsa OsloMet.

Samarbeid – for at barna skal fortelle gode historier om egen identitet. Prosjektleder Brobyggerprogrammet Yngve Cappelen, Fyrlykta og en barneverntjeneste

12:30-15:00

Inkludert pause

 TEMA: REKRUTTERING, STABILITET OG GJENBRUK AV FOSTERHJEM

Evaluering av barnevernsreformen så langt. Simen Pedersen, partner Menon Economics

Hva gjøres for å rekruttere flere fosterhjem? Hege Nilssen, direktør i Bufdir.

Vi er gode på å beholde og rekruttere fosterhjem! Innledere: to barnevernstjenester. Annonseres senere. 

Hvordan bruke kontrakter som verktøy for stabilitet i fosterhjemmet. Mathias Røed, advokat hos Advokatfirmaet Alvik, Røed og Stang Lund.

 

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Påmeldingsfrister og avbestilling

Påmeldingsfristen er 1. september for fysisk deltakelse og 20. september for digital deltakelse. Påmeldingen er bindende.

ALLE avbestillinger må gjøres skriftlig til post@fosterhjemsforening.no. Avbestilling etter 25. august faktureres med full konferanseavgift.