Norsk Fosterhjemsforening og Dialog og kompetanse inviterer til Fosterhjemskonferansen 2022!

Dato: mandag 26. og tirsdag 27. september 2022, kl. 09.00-15.30.
Sted: Nationaltheatret konferansesenter, Vika, Oslo eller livestreaming, du velger!
Avgift: 3500 kr + dagpakke ved fysisk deltakelse, 2500 kr for digital deltakelse (500 kr grupperabatt per deltakere, ved 4 eller flere deltakere)

Påmeldte deltakere vil motta info om streaming, med link til konferansen, tre dager før konferansen.
Opptak av konferansen vil være tilgjengelig digitalt for påmeldte deltakere i 14 dager.

Påmeldingen er nå stengt. For spørsmål, ta kontakt med linda@fosterhjemsforening.no.

Program Fosterhjemskonferanen 2022

Program for Fosterhjemskonferansen 2022:

Mandag 26. september Møteleder: Mari Holth, leder i Barnevernsambandet

09:00 – 12:30

Åpning: Kjersti Toppe, statsråd i Barne- og familiedepartementet

Tema: Over 1300 stemmer fra fosterhjemmene har sagt sitt! Fosterhjemsundersøkelsen 2022
– Tone Granaas, generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening
– Inga Bejer Engh, Barneombud

Tema: Rettsikkerheten for barn i fosterhjem, er barna og ungdommen godt nok ivaretatt?
– Marit Skivenes, professor, Universitetet i Bergen og leder av Barnevernsutvalget

Tema: Hvilken verdi har veiledning i fosterhjemsfeltet og kan vi det bra nok?                                                           – Støttepilar , helhetlig veiledning og støtte til fosterhjem. Grete Findahl, prosjektleder, Line Daae Løvstad og Jan Finvåg, rådgivere (Barneverntjenestene på Øvre Romerike).

12:30-13:30

Lunsj

13:30-1600

Tema fortsetter
– Pilotprosjektet og erfaringene med veiledning. Synnøve Restad Marthinsen, prosjektleder og Eileen Cathrine Ravdal, prosjektmedarbeider fra Fosterhjem Helgeland. 
– Erfaringer fra fosterhjemsveiledning i Bergen. Alice Myren, avdelingsleder, Silje Oppedal og Randi Aspen, Seksjon for veiledning og tilsyn, Bergen kommune.
– Erfaringer med et opplæringstilbud til fosterforeldres egne barn. Hanne Kristoffersen, seniorrådgiver, fosterhjemstjenesten, Bufetat region sør og Ann Karin Skår, seniorrådgiver, fosterhjemstjenesten, Bufetat region midt. 

Tirsdag 27. september

Møteleder: Mari Holth, leder i Barnevernsambandet

09:00 – 12:15

Tema: Et hjem, flere kulturer – minoritetsbarn i fosterhjem
– Erfaringer med omsorgstilbud til enslige mindreårige flyktninger. Berit Berg, professor NTNU.

– Hva er et godt fosterhjem for samiske barn? Olaf Trosten, avdelingsleder Nasjonalt kompetansesenter, Bufdir

– Betydning av religion for barn med migrasjonsbakgrunn og fosterforeldre. Raquel Herrero-Arjas, Høgskulen på Vestlandet og postdoktor HoMi.

– prosjektet «Å føle seg hjemme» i fosterhjem. – refleksjoner rundt unge med migrasjonsbakgrunn sine erfaringer. Fredrikke Jarlby, Norce forskningssener og PHD-stipendiat i HoMi.

– Fosterfamilie med flerkulturell omsorg. Hva er viktig i omsorgen og hvordan legge til rette for det i praksis? Rina Nicolaisen, fostermor og forfatter.

12:15 13:30

Lunsj

13:15 –16:00

Tema: Samarbeid i barnevernets mest komplekse område – fosterhjemsfeltet
– Brobyggerne – en modell for samarbeid mellom barneverntjenesten, fosterhjem og biologisk familie. Yngve Cappelen og Karola Spone, Brobyggerledere i Norsk Fosterhjemsforening.

– Foreldresamvær – er det alltid til barnets beste? Jeanette Skoglund, førsteamanuensis/professor, Universitetet i Tromsø.

Tema: Fosterhjemsarbeidet i Sverige – Hva skjer og har vi noe å lære?
Ingrid Höyer, professor i sosialt arbeid, Universitetet i Gøteborg

Det tas forbehold om endringer i programmet.