Program og påmelding for Fosterhjemskonferansen 2024

Politisk rådgiver vil bidra til å løfte fosterhjemsfeltet politisk

 -Jeg vil jobbe for å få til viktige systematiske endringer for å bedre fosterhjemsomsorgen, sier Elisabeth Garlie Udjus. Hun er nyansatt politisk rådgiver i Norsk Fosterhjemsforening.

Tekst: Ingunn Larsen. Foto: Joachim Strandberg.

Norsk Fosterhjemsforening styrker laget for å få enda større politisk slagkraft. Elisabeth Garlie Udjus blir generalsekretærens høyre hånd i det politiske arbeidet fremover. Rettighetene til barn og voksne i fosterhjem må bedres, og det krever økt politisk innsats nasjonalt. Den nyansatte politiske rådgiveren skal også bistå tillitsvalgte i fylkesforeningene med tilrettelegging for politisk påvirkningsarbeid lokalt, og bidra til å etablere lokal brukerrepresentasjon på fosterhjemsfeltet på tjeneste- og systemnivå i kommunene.

Master i politiske strategier og praksis fra lokalpolitikk
Elisabeth Garlie Udjus (1998) er nyutdannet statsviter fra UiO, og har skrevet masteroppgave om politiske strategier. De siste ni årene har hun vært aktiv i politikken, blant annet som lokalpolitiker i hjembyen Kristiansand hvor hun har jobbet særlig med oppvekstpolitikk. Elisabeth har jobbet med kommunikasjon gjennom arbeidet i politikken, som praktikant ved den norske ambassaden i Reykjavik og som journalist i Universitas.

-Hvorfor vil du jobbe i Norsk Fosterhjemsforening?
-Fosterhjemsomsorgen er en uvurderlig ressurs og det trengs systematiske politiske endringer på feltet for å heve kvaliteten for barn i fosterhjem og fosterforeldre, og ikke minst for å rekruttere nok fosterhjem. Dette viktige arbeidet står Norsk Fosterhjemsforening i bresjen for, og jeg ser veldig frem til å bidra til dette. Ikke minst vil jeg gjerne gjøre en innsats for de barna som har fått så tøff start på livet.

-Hva er mest motiverende for deg fosterhjemsfaglig? Og politisk?
-Først og fremst er det motiverende å se de store gevinstene som er knyttet til fosterhjem for barn, foreldre og storsamfunnet. Men fosterhjemsfeltet er underutviklet politisk og får for liten plass i samfunnsdebatten, sammenlignet med viktigheten av å endre og forbedre dagens system. Dette gir meg motivasjon for å jobbe for viktige politiske gjennomslag på feltet slik at vi får en fosterhjemsomsorg som er tilpasset dagens samfunn og behov.

-Hva mener du om viktigheten av tillitsvalgte for en organisasjon?
-I en bruker- og interesseorganisasjon som Norsk Fosterhjemsforening er tillitsvalgte helt sentrale for å ivareta medlemmenes synspunkter og interesser. Ikke minst er tillitsvalgte viktige i det desentraliserte arbeidet Norsk Fosterhjemsforening gjør rundt om i landet.

-Hva gleder du deg mest til å jobbe med?
-Jeg gleder meg til å delta i arbeidet med å løfte fosterhjemsfeltet på den politiske dagsorden, og å jobbe politisk for å få til nødvendige systematiske endringer på området, avslutter Elisabeth.

Går inn i politisk primetime
-Vi er glade for å få Elisabeth med på laget. Hun har riktig bakgrunn og engasjement for å bidra til å løfte vår forening politisk. Det er avgjørende at vi har opprettet en stilling for å få større politisk gjennomslag på vegne av våre medlemmer i den viktige tiden som vi er inne i nå. Det kommer store politiske endringer fra myndighetene både nasjonalt og lokalt. Vi må være proaktive for å sikre fosterhjem, besøkshjem og beredskapshjem rettighetene de trenger for å ivareta barna. Dette er primetime for oss politisk. Nå er det viktigere enn noen gang at vi er på ballen, sier generalsekretær Tone Granaas i Norsk Fosterhjemsforening.

Elisabeth hadde første arbeidsdag hos oss den 3. juni. Vi ønsker Elisabeth hjertelig velkommen til Norsk Fosterhjemsforening!

Du kan kontakte vår nye politiske rådgiver via epost elisabeth@fosterhjemsforening.no eller telefon 988 24 216.

Det er nå stengt for flere søknader til Kajafondet

Vi har fått inn mange flotte søknader i årets runde, og har nå stengt for flere søknader. Søknader i etterkant, på e-post, vil ikke bli behandlet.

Les mer om Kajafondet her.

Årets Fosterhjemsundersøkelse lansert

Resultatene fra Fosterhjemsundersøkelsen 2024 ble lagt fram 8. mai.

Les om de viktigste funnene her.

FosterhjemsFORUM 2024 i Larvik – meld deg på her

Last ned Fosterhjemsundersøkelsen 2024

Rykende fersk rapport kan lastes ned på våre nettsider

Delta på vervekonkurranse – vinn gavekort

Vet du om noen som bør være medlem i Norsk Fosterhjemsforening? Verv dem, og bli med i trekningen av universal-gavekort på 1000 kroner.

Når du skal verve nye medlemmer, så er det lurt å fokusere på at man støtter en god sak samtidig som man får nyttige medlemsfordeler. Både voksne og barn i fosterfamilier får mye ut av medlemskapet i foreningen. Mange setter ekstra stor pris på det lokale nettverket og samlingene. Rådgivningstelefonen og likepersoner er også en svært populær medlemsfordel. Våre medlemsundersøkelser viser at den mest populære medlemsfordelen er at foreningen jobber lokalt og nasjonalt med politisk påvirkningsarbeid for å bedre rettighetene til fosterfamilier i Norge. Dette er det lurt å nevne når du skal verve nye medlemmer.

Fortell om de gode medlemsfordelene
Våre medlemmer fremhever disse medlemsfordelene som spesielt viktige:
• Politisk påvirkningsarbeid for bedre rettigheter
• Å møte andre fosterfamilier
• Rådgivningstelefon
• Lokale nettverk
• Fysiske samlinger for familier og for ungdom
• Likepersoner
• Advokatbistand
• Medlemsblad og nyhetsbrev
• Rabatt og økonomiske fordeler på kurs/konferanser
• Sjekkliste ved inngåelse av fosterhjemsavtale

Sammen står vi sterkere
Jo flere medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening, jo større påvirkningskraft får vi til å bedre hverdagen for fosterhjemmene. Vi er i god driv og vinner stadig flere politiske kamper på vegne av våre medlemmer – pensjon til frikjøpte fosterforeldre og bedrede rettigheter innen skole, helse, barnehage og bank med i vårens høring på endringer i Barnevernsloven.

Meld inn nye medlemmer på vår nettside fosterhjemsforening.no og skriv inn ditt eget navn i rubrikken «verver». Vervekonkurransen varer fram til 1. juli 2024.

Jubler over økonomisk kompensasjon og flere rettigheter

Ny rapport om samiske barn i fosterhjem

Fosterhjemsundersøkelsen 2024 presenteres 8. mai