Rekordstor deltakelse på høyaktuell Fosterhjemskonferanse 2022

For femte år på rad arrangerte Norsk Fosterhjemsforening, i samarbeid med Dialog og Kompetanse, Fosterhjemskonferansen. Rundt 400 deltakere fulgte konferansen både fra salen og digitalt, inkludert over 100 av foreningens medlemmer som benyttet seg av medlemstilbudet om gratis digital deltakelse.

Konferansen holder et meget høyt faglig nivå, med innlegg både fra barneverntjenester, forskere, statlige myndigheter og ikke minst fra brukerne selv.

Økonomiske rammer i kommunene skal ikke være styrende for tiltak rundt barnet

Statsråd Kjersti Toppe i Barne- og familiedepartementet åpnet årets Fosterhjemkonferanse med tydelige løfter til fosterhjemmene i Norge. Hun takket Norsk Fosterhjemsforening for å gi god input og for å løfte brukernes stemmer inn til departementet.

«Vi er glade for at vi i departementet har så tett og god kontakt med Norsk Fosterhjemsforening. Den årlige Fosterhjemsundersøkelsen gir veldig relevant informasjon til oss, og løfter de viktigste temaene.»

«Regjeringen har mål om å få ned antall flyttinger for barn i fosterhjem, og skape forutsigbare rammevilkår for familiene. Vi jobber for tilstrekkelig oppfølging og bedre ettervern», sa statsråd Toppe i sitt åpningsinnlegg.

Barnevernsreformen setter økt ansvar til kommunene og de økonomiske insentivene også, og det følger jeg godt med på. Intensjonen er vi enige om: «Alle unger skal få det tilbudet de har behov for, uavhengig av økonomi» sa Toppe.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe

Fosterhjemsomsorgen er rigga på en utdatert samfunnsmodell
Generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening, Tone Granaas, presenterte systematisert brukerkunnskap fra medlemmene da hun fremla noen av funnene fra Fosterhjems-undersøkelsen 2022. Hun kom også med konkrete forslag om hva som skal til for å løfte innsatsen på feltet.

«Fosterhjemsomsorgen i Norge er lagt opp etter livet på 50-tallet da mor var hjemmeværende og kunne smøre en matpakke til.  Slik er det ikke lenger. Fosterhjemsomsorgen må tilpasses nåtiden.»

Granaas presiserte at et fosterhjemsoppdrag er komplekst. «Å være fosterhjem er et komplekst omsorgs- og rehabiliteringsoppdrag som krever skreddersøm rundt barnet og familien. Det drives utviklingsstøttene arbeid i hjemmene. Det er ikke bare en ekstra tallerken på middagsbordet. Norsk Fosterhjemsforening jobber med utgangspunkt i den kunnskapsbaserte brukerkunnskapen.»

Voksne i fagtilbud og tjenester rundt barna må bruke mer utestemme!

Barneombudet Inga Bejer Engh hadde også et svært tydelig innlegg på åpningen av konferansen. Hun pekte på at barn under offentlig omsorg ofte blir kasteballer i systemet, og at 25% av barna har fem eller flere uplanlagte flyttinger! En stor påkjenning og tilbakeslag for barnet, men også svært dårlig samfunnsøkonomi. Hun fortalte at ett brudd koster samfunnet mellom 1.1 – 5.7 millioner kroner.

 Videre viste hun til verdien av å rigge opp med rett tiltak til rett tid til barn i fosterhjem og deres fosterfamilie. Dette er god samfunnsøkonomi, når vi vet at en institusjonsplass koster rundt 3.5 millioner kroner og enetiltak ligger mellom 5.5 -7.5 millioner i året.

Barneombudet mener også at det for barna dessverre er stor forskjell på å ha rett til noe, og få det man har rett til. Hun oppfordret at flere voksne i tjenestene må bruke sitt engasjement og stå på for barna som er under offentlig omsorg, bruke utestemme og sørge for at de får de tjenestene de har lovmessig krav på å få.

Barneombud Inga Bejer Engh

Deltakerne fikk ellers høre 11 innlegg fra ulike deler av fosterhjemsområdet. Her er en liste over årets innledere:

 • Marit Skivenes, professor UiB
 • Grete Findahl, Line Daae Løvstad og Jan Finvåg fra Barnevernstjenesten Øvre Romerike
 • Alice Myren, Silje Oppedal og Randi Aspen fra Bergen kommune
 • Hanne Kristoffersen og Ann Karin Skår fra Bufetat region sør og midt
 • Berit Berg, professors NTNU
 • Raquel Herrero-Arjas, postdoktor HoMi
 • Frederikke Jarlby, PhD – stipendiat HoMi
 • Rina Nicolaisen, fostermor og forfatter
 • Karola Spone, brobyggerleder i Norsk Fosterhjemsforening
 • Jeanette Skoglund førsteamanuensis UiT
 • Inrid Höjer, professor ved Universitetet i Gøteborg.

Opptak av konferansen ligger ute for påmeldte deltakere i 2 uker, og for foreningens medlemmer vil den ligge tilgjengelig som ressurs på medlemssidene i lang tid fremover.