Vi har gleden av å invitere til Fosterhjemskonferansen 2022!

Vi fortsetter med suksessformatet fra 2021, og satser igjen på å arrangere en hybridkonferanse, med mulighet for både fysisk og digital deltakelse!

Dato: 26.-27. september 2022
Sted: Nationaltheatret Konferansesenter, Vika i Oslo og digitalt

Dette er hovedtemaene på konferansen:

  • Over 1300 stemmer fra fosterhjemmene har sagt sitt! – Fosterhjemsundersøkelsen 2022
  • Rettsikkerheten for barn i fosterhjem, er barna og ungdommen godt nok ivaretatt?
  • Hvilken verdi har veiledning i fosterhjemsfeltet og kan vi det bra nok?
  • Et hjem, flere kulturer – minoritetsbarn i fosterhjem
  • Samarbeid i barnevernets mest komplekse område – fosterhjemsfeltet
  • Fosterhjemsarbeidet i Sverige – hva skjer og har vi noe å lære?

Se program for konferansen her (med reservasjon om endringer)!

Priser ved fysisk deltakelse:
Konferanseavgift for påmelding FØR 1. juni: 3100 kr
Konferanseavgift for påmelding ETTER 1. juni: 3500 kr
I tillegg kommer en dagpakke (lunsj, kaffe, te og forfriskninger) på 700 kr per dag per deltaker.
Ved 4 eller flere påmeldte deltakere gis en grupperabatt på 500 kr per deltaker.

Priser ved digital deltakelse:
Konferanseavgift for påmelding FØR 1. juni: 2100 kr
Konferanseavgift for påmelding ETTER 1. juni: 2500 kr
Ved 4 eller flere påmeldte deltakere gis en grupperabatt på 500 kr per deltakere.

Påmeldingsfrist: 10. september. Påmelding er bindende. Avbestilling må være skriftlig og avbestilling etter 26. august faktureres med full konferanseavgift.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Fosterhjemskonferansen 2022!

Med vennlig hilsen
Tone Granaas, generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening og
Odd Arild Halhjem, daglig leder i Dialog og kompetanse