Velkommen til en konferanse for fosterforeldre og fagfolk i Larvik 22. – 24. september 2023.

Konferansen byr på lærerike foredrag, sosialt samvær med andre fosterforeldre, kompetansepåfyll og hotellhelg med nydelig mat. I vakre omgivelser får du inspirasjon og gode samtaler om hvordan man skaper trygge og gode fosterhjem. Vi setter av tid til nettverksbygging og sosialt samvær slik at du også får et hyggelig avbrekk i hverdagen.

Hvem er FosterhjemsFORUM for?
Alle medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening, samt representanter for samarbeidspartnere som for eksempel barnevernstjenestene, BUFETAT og BUP.

Påmeldingsfrist: 7. september

Program

Fredag Program
Kl. 14:00-15:00 Registrering
Kl. 15:00 Åpning og praktisk info

Stig Christophersen, leder i fylkesforeningen V&T

Kl. 15:15-18:00 Hvilket handlingsrom har fosterhjem? – om oppdraget, oppgaven, kompetanse og samhandling i fosterhjemsomsorgen

Hanne Øwre, barnevernspedagog med master i yrkespedagogikk

Kl. 16:00 Pause med lett bevertning
Kl. 16:15 Foredraget fortsetter
Kl. 19:30 Middag
  Rom for gode samtaler rundt bordene og mingling i foajéen
Lørdag
Kl. 08:30 Registrering
Kl. 09:00 Velkommen og praktisk info

Stig Christophersen, leder i fylkesforeningen V&T

 

Kl. 9:15 Parallellforedrag, velg et av foredragene ved påmelding

 

  Foredrag 1:

Ettervern

Elisabeth Backe-Hansen, psykolog og forsker

  Foredrag 2:

Barn og unge utsatt for voksnes rusmisbruk

Hanne Kristoffersen og Vidar Ellefsen, BUFETAT region sør

Kl. 12:00 Lunsj
Kl. 13:00 Hvordan rammer belastningen utviklingen og hvordan hjelpe barn til å gjenoppta sine utviklingsoppgaver?

Mari Kjølseth Bræin, psykologspesialist med fordypning i klinisk barne- og ungdomspsykologi

Kl. 15:30 Kaffe og kake pause
Kl. 15:45 Tilknytning og relasjonsskader hos fosterbarn

Mari Kjølseth Bræin, psykologspesialist med fordypning i klinisk barne- og ungdomspsykologi

Kl. 17:30 Pause
Kl. 20:00 Middag

Med pent antrekk og oppdekking i konferansesalen

 

Musikalske innslag med Kristine Kilvik

Unik stemme, med ærlige og sterke låter

Rom for gode samtaler rundt bordene og mingling i foajéen
Søndag  
Kl. 09:00 Registrering
Kl. 09:30

 

 

 

Velkommen og praktisk info

Stig Christophersen, leder i fylkesforeningen V&T

 

Fosterhjemskontrakten – rettigheter og plikter for fosterforeldre

Mathias Røed, advokat

Kl.12:00 Lunsj
Kl. 13:00 Fosterhjemsundersøkelsen

Tone L. Granaas, generalsekretær Norsk Fosterhjemsforening

 

Fosterbarns rettssikkerhet

og fosterhjemmets rettigheter

Marianne Oftedahl, fagsjef og jurist i Norsk Fosterhjemsforening

Kl. 15:30 Avslutning

Stig Christophersen, leder i fylkesforeningen V&T

Mer om foredragsholderne

Tittel på foredrag: Fosterhjemskontrakten – rettigheter og plikter for fosterforeldre.

Om Mattias: advokat og partner i Advokatfirmaet Alvik, Røed & Stang Lund. Samarbeidsadvokat i Norsk Fosterhjemsforening.

Røed er spesialisert i barnerett og har jobbet som advokat siden 2012. Han påtar seg alle saker som omhandler barn, holder jevnlig foredrag og har skrevet en rekke artikler innenfor barneretten.

I tillegg til jobben som advokat er Mathias Røed forsterket fosterhjem. Han har tidligere ledet en kontrollkommisjon for psykisk helsevern og vært med på oppstartet av et gratis rettshjelptiltak; Barnas jurist.

Tittel på foredrag: Hvilket handlingsrom har fosterhjem? – om oppdraget, oppgaven, kompetanse og samhandling i fosterhjemsomsorgen

Om Hanne: barnevernspedagog med master i yrkespedagogikk.

Øwre er utdannet barnevernspedagog med erfaring fra kommunalt og statlig barnevern gjennom de siste 25 årene. I fosterhjemsomsorgen har Øwre vært særlig opptatt av opplæring og veiledning for fosterhjem, samt ansatte i barnevern, barnehage og skole. Sommeren 2022 avsluttet Øwre masterstudie ved OsloMet og et utviklingsprosjektet; «Utviklingsrom i fosterhjemsomsorgen». Det er læring og kunnskap fra prosjektet som er utgangspunkt for foredraget.

Tittel på foredrag: Ettervern

Om Elisabeth: psykolog og forsker

Elisabeth, forsker I emerita ved NOVA, OsloMet, har arbeidet med barnevern i hele sin yrkeskarriere, først som praktiserende psykolog og senere som forsker på hele barnevernsfeltet. Hun er æresmedlem i Norsk Fosterhjemsforening. Én av hennes forskningsinteresser er ettervern, og hun er opptatt av hva som er gode tiltak, og hva som skal til for å hjelpe unge med deres overgang til et voksenliv de opplever som verdt å leve.

Tittel på foredragene:

Når utvikling blir traumatisert. Hvordan rammer belastninger utvikling og hvordan hjelpe barn til å gjenoppta sine utviklingsoppgaver?

Tilknytning og relasjonsskader hos fosterbarn

Om Mari: psykologspesialist med fordypning i klinisk barne- og ungdomspsykologi.

Kjøtseth Bræin, Hun har de siste 10 årene vært med på å lede fagutvikling og kompetanseheving på traumefeltet i Norge gjennom sitt arbeid ved RVTS øst. Kjølseth Bræin har lang erfaring med traumebehandling fra spesialisthelsetjenesten, og har utviklet og tilpasset flere terapeutiske verktøy som benyttes i traumebehandling i Norge. Hun har jobbet mye med fosterbarn, og bla samarbeidet med Norsk Fosterhjemsforening om utvikling av psykoedukativt materiale for fosterforeldre, samt bidratt til ny nasjonal opplæringsplan SOLID.

Tittel på foredraget: Barn og unge utsatt for voksnes rusmisbruk:

Om Hanne: rådgiver i fosterhjemstjenesten, region sør. Utdannet barnevernspedagog. 35 års erfaring som beredskapshjem/fosterhjem. Erfaring med barn utsatt for rus i svangerskapet, opplæring av fosterhjem og videreopplæring til fosterhjem.

Tittel på foredraget: Barn og unge utsatt for voksnes rusmisbruk

Om Vidar: seniorrådgiver i fosterhjemtjenesten, region sør.

Ellefsen er utdannet barnevernspedagog, videreutdannelse i veiledning og coaching og master i helsefremmende arbeid. Han 13 år i 1 linjetjenesten, primært samarbeid med fosterhjem og unge med rusvansker. Ellefsen har institusjonserfaring/arbeid med voksne og ungdom med rus, kriminalitet og voldsvansker. Han driver også med opplæring av fosterhjem og videreopplæring til fosterhjem.

Tittel på foredraget: Fosterhjemsundersøkelsen 2023

Om Tone: generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening siden 2019 og fostermor til to ungdommer.

Tittel på foredraget: fosterbarns rettssikkerhet og fosterhjemmets rettigheter

Om Marianne: fagsjef i Norsk Fosterhjemsforening og jurist.