Fosterhjemskonferansen 2024

Norsk Fosterhjemsforening arrangerer den årlige Fosterhjemskonferansen. Dette er den viktigste og største fagkonferansen for alle som jobber med, eller er interessert i, fosterhjemsfeltet.

Vi har deltakere fra private og kommunale barnevernstjenester, departementer og direktorat, stat og kommuner, relevante interesseorganisasjoner samt fosterforeldre.

Årets konferanse har tre hovedtemaer:

 • Ny politikk på fosterhjemsfeltet
 • Hvordan kan kommunen sikre et godt ettervern
 • Samarbeidsprosessene rundt samvær og gjenforening
Konferansen leverer faglig innhold av ypperste kvalitet. Som vanlig vil Norges fremste eksperter innen fosterhjemsfeltet holde foredrag. Program blir lansert her og på våre websider så snart det er klart.
Alle deltakere får tilgang til foredragene og opptak av konferansen i to uker etter konferansen.
Evalueringene fra tidligere konferanser viser at deltakerne er særdeles fornøyde med både faglig input og kompetanseheving, nettverksbygging og selve konferansen.
Du kan velge mellom å delta fysisk eller digitalt.
Digital deltakelse er gratis for medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening.

Priser og program 

Dato: mandag 16. september kl 10 til tirsdag 17. september kl 15.30. 

Sted: Nationaltheatret konferansesenter i Vika i Oslo (KS-bygningen) eller livestreaming, du velger! 

Priser ved fysisk deltakelse: kr 5 100, inkluderer lunsj i to dager + pausemat og drikke

Priser ved digital deltakelse:kr 2 500

Hovedmedlemmer i Norsk Fosterhjemsforening: gratis digital deltakelse. 

Ved fire eller flere påmeldte deltakere fra samme arbeidssted gis det en grupperabatt på kr 500 per deltaker. 

Ved fem eller flere deltakere, send oss en e-post. 

Program for Fosterhjemskonferansen 2024

Her kommer programmet på plass fortløpende. Vi kan allerede bekrefte følgende innledere:

 • Barne- og familieminister Kjersti Toppe åpner konferansen
 • Marit Skivenes, professor Universitetet i Bergen
 • Gro Sannes Nordby, Kommunenes Sentralforbund
 • Hege Nilssen, direktør i Bufdir
 • Simen Pedersen, samfunnsøkonom og partner i Menon Economics
 • Elisabeth Rundtom, regionsleder i Stiftelsen Fyrlykta
 • Inga Marte Thorkildsen, Stine Sofies Stiftelse
 • Tone Granaas, generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening

Vi har også fått bekreftet flere politikere til debatten vi skal ha på slutten av programmet mandag.

Les mer om innlederne her (klikk på +)

Marit Skivenes er anerkjent som ledende innen internasjonal barnevernsforskning, og har en rekke publikasjoner i velrenommerte tidsskrifter. Hun er også en populær foredragsholder og mye brukt som ekspert av media. Skivenes leder Centre for Research on Discretion and Paternalism, og er Principal Investigator for flere internasjonale forskningsprosjekter. Skivenes ledet NOU-utvalget for bedre kvalitet og rettssikkerhet i barnevernet (2021-23).

Simen Pedersen er partner i Menon. Han er utdannet samfunnsøkonom med profesjonsmaster fra Universitetet i Oslo. Simen har tidligere arbeidet i Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling, Econ Pöyry (tidl. Econ Analyse) og Vista Analyse. Simen leder følgeevalueringen av barnevernsreformen og leder Menons velferdsatsing.

Elisabeth er regionleder i Stiftelsen Fyrlykta. Fyrlykta rekrutterer, gir opplæring og veileder fosterhjem og beredskapshjem. Fyrlykta er landsdekkende og tilbyr tilpassede hjelpetiltak  i samarbeid med offentlige instanser. Det er etablert regionskontorer i store deler av landet og alle fagkonsulenter er faste ansatte. Elisabeth er utdannet barnevernspedagog fra Høyskolen i Oslo. Hun har jobbet som miljøterapeut ved barnevernsinstitusjoner og vaktleder ved barnevernvakta. Hun har også erfaring fra skoleverket og barnehager.

Tone Granaas leder Norsk Fosterhjemsforening. Hun var før dette generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund, hvor hun var ansatt i 7 år. Før det var hun daglig leder i Grønn Hverdag. Tone har lang ledererfaring og mange styreverv i ryggen. Blant annet har hun hatt direktørjobb i SAS. Hun har arbeidet mye med politisk påvirkningsarbeid og har meget god kjennskap til organisasjonsarbeid og frivilligheten i Norge.

Hege Nilssen er direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Hege Nilssen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Hun kommer fra stillingen som direktør for Utdanningsdirektoratet. Nilssen har siden 2004 hatt ulike lederstillinger i Utdanningsdirektoratet, og kom dit fra Utdannings- og forskningsdepartementet der hun var ansatt fra 1995.

Påmeldingsfrister og avbestilling

Påmeldingsfristen er 10. september. Påmeldingen er bindende.

ALLE avbestillinger må gjøres skriftlig til post@fosterhjemsforening.no. Avbestilling etter 25. august faktureres med full konferanseavgift.