Norsk Fosterhjemsforening arrangerer den årlige Fosterhjemskonferansen. Dette er den viktigste og største fagkonferansen for alle som jobber med, eller er interessert i, fosterhjemsfeltet.

Årets konferanse har tre hovedtemaer:

  • Nye nasjonale lovforslag: hvordan påvirkes de ansatte i barnevernet og fosterforeldre
  • Hvordan kan kommunen sikre et godt ettervern
  • Samarbeidsprosessene rundt samvær og gjenforening
Konferansen leverer faglig innhold av ypperste kvalitet. Som vanlig vil Norges fremste eksperter innen fosterhjemsfeltet holde foredrag. Barne- og familieminister Kjersti Toppe åpner konferansen. 

Hvem er konferansen for?

Vi har deltakere fra private og kommunale barnevernstjenester, departementer og direktorat, stat og kommuner, relevante interesseorganisasjoner samt fosterforeldre. Evalueringene fra tidligere konferanser viser at deltakerne er særdeles fornøyde med både faglig input og kompetanseheving, nettverksbygging og selve konferansen.
  • Alle deltakere får tilgang til foredragene og opptak av konferansen i to uker etter konferansen.
  • Du kan velge mellom å delta fysisk eller digitalt.
  • Digital deltakelse er gratis for medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening.

Program for Fosterhjemskonferansen 2024

Mandag 16. september

Konferansier: Marius Sjømæling, generalsekretær i Barn av rus

NY POLITIKK PÅ FOSTERHJEMSOMRÅDET –
HVORDAN PÅVIRKER DET DEG SOM JOBBER I FELTET?
 10:05  Åpningstale: Kjersti Toppe

Barne- og familieminister

 10:25  Barneombudet:

Rettssikkerheten til barn i fosterhjem – hvor trykker skoen?

10:45 Rammer for god fosterhjemsoppfølging i kommunene

Gro Sannes Nordby, spesialrådgiver i KS

11:05 Pause
 11:20  Fosterhjemsundersøkelsen 2024 og behov for ny politikk på fosterhjemsfeltet

Tone Granaas, generalsekretær Norsk Fosterhjemsforening

12:15 Lunsj
 13:15  Rettssikkerhet for barn i fosterhjem: utfordringer og tiltak

Marit Skivenes, professor ved Universitetet i Bergen

13:45 Pause
 14:00  Debatt: er regjeringens fosterhjemsmelding og nye lovforslag nok for å løse fosterhjemskrisen? Med:

–          Tage Pettersen (H)

–          Mona Nilsen (Ap)

–          Margrethe Harr (Sp)

–          Grunde (V)

15:00 Slutt for i dag

Tirsdag 17. september

HVORDAN KAN KOMMUNEN SIKRE ET GODT ETTERVERN?
09:30
 Appell, ettervern for målgruppen unge i fosterhjem

Jasmin Agovic-Nordaas, generalsekretær i Landsforeningen for barnevernsbarn

 09:45  Rapport om samfunnsøkonomisk verdi av ettervern

Simen Pedersen, samfunnsøkonom og partner i Menon

Tone Granaas, generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening

10:15 Pause
 10:30  To kommuner som får til et godt ettervern, hva gjør de for å lykkes?

Marius Dubland Solli, Ingunn Marie Brekne og erfaringskonsulent fra Lister kommune

Karen Marie Vikshåland og Jacob Rasmussen fra Haugesund-Utsira kommune

11:15 Pause
HVORDAN JOBBE MED SAMARBEIDSPROSESSENE RUNDT SAMVÆR OG GJENFORENING?
 11:30
 Faglige retningslinjer for gjennomføring av samvær

Innhold og status i arbeidet

Tove Bruusgaard, divisjonsdirektør i Budir

 11:55  Presentasjon og informasjon om SOLID

Margrethe Worning Berglyd, leder SKM/Bufetat

Inger-Johanne Olsen, enhetsleder Bufetat 

12:15 Lunsj
 13:15  Samvær og gjenforening – rammer og muligheter i jussen   

Rammer i lovverket

Kirsten Sandberg, jurist og professor ved Universitetet i Oslo

 14:00  Brobygging og kulturell brobygging som tiltak

Elisabeth Rundtom, regionsleder og prosjektleder i Stiftelsen Fyrlykta

14:30 Pause
 14:45  Dialog om samvær og gjenforening

Ledet av Inga Marte Thorkildsen, Stine Sofies Stiftelse

–          Landsforeningen for barnevernsbarn, ved Shimrod Mohd – fagansvarlig

–          Norsk Fosterhjemsforening, ved Tone Granaas – generalsekretær

–          Barneombudet (forespurt)

–          En barnevernstjeneste (forespurt)

15:30 Takk for nå

Les mer om innlederne her (klikk på +)

Kjersti er statsråd i Barne- og familiedepartementet.  Barne- og familieministeren har ansvar for regjeringens politikk knyttet til barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Marit Skivenes er anerkjent som ledende innen internasjonal barnevernsforskning, og har en rekke publikasjoner i velrenommerte tidsskrifter. Hun er også en populær foredragsholder og mye brukt som ekspert av media. Skivenes leder Centre for Research on Discretion and Paternalism, og er Principal Investigator for flere internasjonale forskningsprosjekter. Skivenes ledet NOU-utvalget for bedre kvalitet og rettssikkerhet i barnevernet (2021-23).

Kirsten er professor ved Institutt for offentlig rett ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Forskningsområdene til Sandberg er knyttet opp mot barnerett. Hun var instituttleder ved Institutt for offentlig rett 2005-2009 og senere prodekan for undervisning ved Det juridiske fakultet i en periode. Hun har bl.a. utgitt boka Barnets beste. Om barnefordeling, rettspraksis og rettferdighet (1990), vært medredaktør for Barnevernet og barnevernloven (1994) og skrevet kapitlet om barnevernloven i Sosialrett (2003).

I 2016 ble Sandberg utnevnt til æresdoktor ved Lunds universitet.

Simen Pedersen er partner i Menon. Han er utdannet samfunnsøkonom med profesjonsmaster fra Universitetet i Oslo. Simen har tidligere arbeidet i Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling, Econ Pöyry (tidl. Econ Analyse) og Vista Analyse. Simen leder følgeevalueringen av barnevernsreformen og leder Menons velferdsatsing.

Barneombudet deltar på konferanse. Person ikke bekreftet.

Inga Marte jobber som samfunnskontakt og politisk rådgiver i Stine Sofies Stiftelse. Inga Marte er tidligere barne- og likestillingsminister, og var byråd i Oslo i seks år. I 2015 ga hun ut boken Du ser det ikke før du tror det og hun har laget podkasten Barndommen varer i generasjoner. I 2023 utkom hennes bok Det vi så, var et svik mot barna – en ny retning for velferdsstaten.

Tone Granaas leder Norsk Fosterhjemsforening. Hun var før dette generalsekretær i Norsk Revmatikerforbund, hvor hun var ansatt i 7 år. Før det var hun daglig leder i Grønn Hverdag. Tone har lang ledererfaring og mange styreverv i ryggen. Blant annet har hun hatt direktørjobb i SAS. Hun har arbeidet mye med politisk påvirkningsarbeid og har meget god kjennskap til organisasjonsarbeid og frivilligheten i Norge.

Gro er spesialrådgiver i Kommunenes Sentralforbund og avdelingen for Oppvekst, kultur og utdanning. 

Tove er divisjonsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Elisabeth er regionleder i Stiftelsen Fyrlykta. Fyrlykta rekrutterer, gir opplæring og veileder fosterhjem og beredskapshjem. Fyrlykta er landsdekkende og tilbyr tilpassede hjelpetiltak  i samarbeid med offentlige instanser. Det er etablert regionskontorer i store deler av landet og alle fagkonsulenter er faste ansatte. Elisabeth er utdannet barnevernspedagog fra Høyskolen i Oslo. Hun har jobbet som miljøterapeut ved barnevernsinstitusjoner og vaktleder ved barnevernvakta. Hun har også erfaring fra skoleverket og barnehager.

Jasmin er generalsekretær i Landsforeningen for barnevernsbarn. Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) er Norges eneste landsdekkende medlemsorganisasjon for tidligere og nåværende barnevernsbarn.

Jasmin Agovic-Nordaas har en mastergrad i samfunnsfag og ledererfaring fra både offentlig og ideell sektor. Han har en unik bakgrunn som tidligere barnevernsbarn og enslig asylbarn. Han har sittet i kommunestyret i tre perioder i Lenvik/Senja med ulike lederverv, og har vært en profilert politiker i Nord-Norge over mange år.

Lister kommune deltar med Marius Dubland og Ingunn Marie Brekne, samt en erfaringskonsulent som selv har erfaring med godt ettervern.

Haugesund-Utsira kommune deltar med Karen Marie Vikshåland og Jacob Rasmussen, og skal dele siner erfaringer med godt ettervern.

Politisk debatt: hva må til for å løse fosterhjemskrisa?

Deltakere:

  • Tage Pettersen (H)
  • Margrethe Harr (Sp)
  • Mona Nilsen (Ap)
  • Grunde Almeland (V)

Dialogsamtale om samvær og gjenforening

Ledes av Inga Marte Thokildsen fra Stine Sofie Stiftelsen. Deltakere fra Landsforeningen for barnevernsbarn og Norsk Fosterhjemsforening.

Priser og program 

Dato: Mandag 16. september kl 10 til tirsdag 17. september kl 15.30. 

Sted: Nationaltheatret konferansesenter i Vika i Oslo (KS-bygningen) eller livestreaming, du velger! 

Priser ved fysisk deltakelse: Kr 5 100, inkluderer lunsj i to dager + pausemat og drikke

Priser ved digital deltakelse: Kr 2 500

Hovedmedlemmer i Norsk Fosterhjemsforening: Gratis digital deltakelse. 

Ved fire eller flere påmeldte deltakere fra samme arbeidssted gis det en grupperabatt på kr 500 per deltaker. 

Ved fem eller flere deltakere, send oss en e-post. 

Påmeldingsfrister og avbestilling

Påmeldingsfristen er 10. september. Påmeldingen er bindende.

ALLE avbestillinger må gjøres skriftlig til post@fosterhjemsforening.no. Avbestilling etter 25. august faktureres med full konferanseavgift.