Politisk rådgiver vil bidra til å løfte fosterhjemsfeltet politisk

 -Jeg vil jobbe for å få til viktige systematiske endringer for å bedre fosterhjemsomsorgen, sier Elisabeth Garlie Udjus. Hun er nyansatt politisk rådgiver i Norsk Fosterhjemsforening.

Tekst: Ingunn Larsen. Foto: Joachim Strandberg.

Norsk Fosterhjemsforening styrker laget for å få enda større politisk slagkraft. Elisabeth Garlie Udjus blir generalsekretærens høyre hånd i det politiske arbeidet fremover. Rettighetene til barn og voksne i fosterhjem må bedres, og det krever økt politisk innsats nasjonalt. Den nyansatte politiske rådgiveren skal også bistå tillitsvalgte i fylkesforeningene med tilrettelegging for politisk påvirkningsarbeid lokalt, og bidra til å etablere lokal brukerrepresentasjon på fosterhjemsfeltet på tjeneste- og systemnivå i kommunene.

Master i politiske strategier og praksis fra lokalpolitikk
Elisabeth Garlie Udjus (1998) er nyutdannet statsviter fra UiO, og har skrevet masteroppgave om politiske strategier. De siste ni årene har hun vært aktiv i politikken, blant annet som lokalpolitiker i hjembyen Kristiansand hvor hun har jobbet særlig med oppvekstpolitikk. Elisabeth har jobbet med kommunikasjon gjennom arbeidet i politikken, som praktikant ved den norske ambassaden i Reykjavik og som journalist i Universitas.

-Hvorfor vil du jobbe i Norsk Fosterhjemsforening?
-Fosterhjemsomsorgen er en uvurderlig ressurs og det trengs systematiske politiske endringer på feltet for å heve kvaliteten for barn i fosterhjem og fosterforeldre, og ikke minst for å rekruttere nok fosterhjem. Dette viktige arbeidet står Norsk Fosterhjemsforening i bresjen for, og jeg ser veldig frem til å bidra til dette. Ikke minst vil jeg gjerne gjøre en innsats for de barna som har fått så tøff start på livet.

-Hva er mest motiverende for deg fosterhjemsfaglig? Og politisk?
-Først og fremst er det motiverende å se de store gevinstene som er knyttet til fosterhjem for barn, foreldre og storsamfunnet. Men fosterhjemsfeltet er underutviklet politisk og får for liten plass i samfunnsdebatten, sammenlignet med viktigheten av å endre og forbedre dagens system. Dette gir meg motivasjon for å jobbe for viktige politiske gjennomslag på feltet slik at vi får en fosterhjemsomsorg som er tilpasset dagens samfunn og behov.

-Hva mener du om viktigheten av tillitsvalgte for en organisasjon?
-I en bruker- og interesseorganisasjon som Norsk Fosterhjemsforening er tillitsvalgte helt sentrale for å ivareta medlemmenes synspunkter og interesser. Ikke minst er tillitsvalgte viktige i det desentraliserte arbeidet Norsk Fosterhjemsforening gjør rundt om i landet.

-Hva gleder du deg mest til å jobbe med?
-Jeg gleder meg til å delta i arbeidet med å løfte fosterhjemsfeltet på den politiske dagsorden, og å jobbe politisk for å få til nødvendige systematiske endringer på området, avslutter Elisabeth.

Går inn i politisk primetime
-Vi er glade for å få Elisabeth med på laget. Hun har riktig bakgrunn og engasjement for å bidra til å løfte vår forening politisk. Det er avgjørende at vi har opprettet en stilling for å få større politisk gjennomslag på vegne av våre medlemmer i den viktige tiden som vi er inne i nå. Det kommer store politiske endringer fra myndighetene både nasjonalt og lokalt. Vi må være proaktive for å sikre fosterhjem, besøkshjem og beredskapshjem rettighetene de trenger for å ivareta barna. Dette er primetime for oss politisk. Nå er det viktigere enn noen gang at vi er på ballen, sier generalsekretær Tone Granaas i Norsk Fosterhjemsforening.

Elisabeth hadde første arbeidsdag hos oss den 3. juni. Vi ønsker Elisabeth hjertelig velkommen til Norsk Fosterhjemsforening!

Du kan kontakte vår nye politiske rådgiver via epost elisabeth@fosterhjemsforening.no eller telefon 988 24 216.