Last ned Fosterhjemsundersøkelsen 2024 og Rapport om samfunnsøkonomisk verdi av fosterhjem

Den rykende ferske Fosterhjemsundersøkelsen og den medfølgende rapporten ble lansert den 8. mai.

Dette er en årlig, systematisk brukerundersøkelse som Norsk Fosterhjemsforening gjennomfører blant sine medlemmer. Den tar tempen på norske fosterhjem!

Beslutningstaker bruker rapporten aktivt
Denne brukerundersøkelsen innen fosterhjemsomsorgen er unik i Norge. Barne- og familieminister Kjersti Toppe henviser stadig til Fosterhjemsundersøkelsene. Den faktabaserte, systematiske brukerkunnskapen blir lagt stor vekt på av beslutningstakere. Rapporten inneholder tydelige anbefalinger for en rekke temaer som rettigheter, samvær, flyttinger og så videre basert på fakta og funn hos brukerne.

Se videoopptak fra lanseringen

Fosterhjemsundersøkelsen 2024 ble lansert den 8. mai på Sentralen i Oslo av generalsekretær Tone Granaas i Norsk Fosterhjemsforening. Representanter fra blant annet Barne- og familiedepartementet, Barneombudet, Menon og KS holdt innlegg.

Se lanseringen direkte her fra klokken 13.

Voksne og ungdom besvarer undersøkelsen

Medlemmene i Norsk Fosterhjemsforening har besvart Fosterhjemsundersøkelsen. Den ene delen av denne brukerundersøkelsen er besvart av fosterforeldre, og den andre av ungdommene. Erfaringene og brukerstemmene fra fosterhjemmene viser vei fra antagelser til kunnskap. Over 1500 fosterforeldre og ungdommer som bor i fosterhjem, har svart på undersøkelsen.

Norsk Fosterhjemsforening takker Menon Economics for samarbeidet om gjennomføringen av denne rapporten.

Rapport om samfunnsøkonomisk verdi av fosterhjem

Rapporten viser at den samfunnsøkonomiske verdien av dagens fosterhjem utgjør en forventet nåverdi på 135,9 milliarder kroner. 1 krone investert i hjemmene, gir 11 kroner tilbake.

Ved utilsiktedes flyttinger, skades barnet ytterligere. Kostnaden for samfunnet er enorm; 2,1 million kroner per fosterhjem per år. Det er samfunnsøkonomisk svært lønnsomt å investere i fosterhjem. 

Menon Economics står bak «Rapport om samfunnsøkonomisk verdi av fosterhjem». Rapporten er den første i sitt slag i Norge, og er utarbeidet på oppdrag fra Norsk Fosterhjemsforening.