Årets Fosterhjemsundersøkelse lansert

Resultatene fra Fosterhjemsundersøkelsen 2024 ble lagt fram 8. mai.

Les om de viktigste funnene her.