Medlemmenes innspill med i høringen om lovendringer

Det er store og gode avtrykk fra medlemmene i Norsk Fosterhjemsforening i regjeringens lovforslag for den kommende Kvalitetsreformen i barnevernet. I høringen de har sendt ut, fremheves styrking av fosterhjemmene og barns rettsikkerhet.

-Det er svært gledelig at departementet har lyttet til fosterhjemmene og barna gjennom Fosterhjemsundersøkelsene som er blitt presentert årlig fra 2021-2024. Det er fortsatt behov for ytterligere endringer, og vi skal selvsagt stå på for våre medlemmer fremover også. Vi er nå på god vei mot mer forutsigbarhet for fosterfamiliene, og et system som vil ivareta stabiliteten rundt barna adskillig bedre. Vi håper mange av forslagene blir vedtatt med de endringsforslag som vi har spilt inn i vårt høringssvar, sier generalsekretær Tone Granaas i Norsk Fosterhjemsforening.

Les høringssvaret fra Norsk Fosterhjemsforening her.