Kjenner du noen fosterhjem, besøkshjem eller beredskapshjem?

Spør dem om de vil være medlem hos oss! Når du verver et medlem, så er du med i trekningen av universal-gavekort på 1000 kroner.

Vi er i gang med sommerens vervekonkurranse som varer fra 1. juli til 30. september.

Når du skal verve nye medlemmer, så er det viktig å fortelle om at de i tillegg til å støtte en god sak, så får de tilgang til skreddersydde medlemsfordeler:

  • Nettverk med andre fosterfamilier i din fylkesforening
  • Kompetanseheving i form av kurs og konferanser
  • Noen å snakke med: Faglig rådgiver, likepersoner og ikke minst de man møter i fylkesforeningen
  • Advokatbistand og andre økonomiske rabattordninger
  • Medlemsblad hjem i posten og nyhetsbrev på epost – vi holder deg oppdatert!

Og mye mer! Les om alle medlemsfordelene her.

Politisk påvirkningsarbeid for DINE rettigheter
Den mest populære medlemsfordelen er at foreningen jobber lokalt og nasjonalt med politisk påvirkningsarbeid for å bedre rettighetene til fosterfamilier. Dette er det lurt å nevne når du skal verve nye medlemmer. Det er spesielt viktig i disse tider når Regjeringen har lansert ny Fosterhjemsmelding og skal endre Barnevernsloven. Her er vi på banen og påvirker for å bedre rettighetene og rettsikkerheten til små og store i fosterhjem, beredskapshjem og besøkshjem.

Meld inn nye medlemmer her – og husk å registrere navnet til deg som verver også.