Jubileum

Fortsatt plasser igjen!

Norsk Fosterhjemsforening feirer 35 år 23. september 2016 og vi arrangerer fagkonferanse og jubileumsmiddag…
IFCO

IFCO 2016: England

IFCOs europeiske konferanse 2016 skal avholdes i England, nærmere bestemt i Sheffield! Hva er IFCO?…
RBUP

RBUP Kurs

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør inviterer til: Mestring og…
RBUP

Kurs: Individuell plan som verktøy for brukermedvirkning

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør inviterer til: Individuell…
Logo.

Høringsinnspill

Norsk Fosterhjemsforening har gitt høringsinnspill til forslag om endringer i barnevernloven: kvalitets-…
God sommer