Kurs: Vold og seksuelle overgrep mot barn

JobbAktiv inviterer til et praksisnært kurs for alle som arbeider med barn: Forebygging, avdekking og…

Forskningsrapport: Adopsjon som barneverntiltak

"Forskningsprosjektet som ligger til grunn for denne rapporten er blitt gjennomført ved Universitetet…

Medlemskontingent 2019

Årets fakturaer av medlemskontingent er sendt ut! Vi tenker på miljøet, og har derfor sendt ut så…

Vi ønsker innspill til forslag om endringer i lov om Statens pensjonskasse

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse og…

Aktiv Ung konferansen 2019 - Mestring

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arbeider for en bedre hverdag…

Kurs: Barn og traumer

ISOP Seminarer arrangerer med rubrikken "Barn og traumer". Traumatiske hendelser utgjør en del av oppveksten…