Fosterhjemskontakt 3/18

Klikk på bildet for å se innholdet i siste utgaven av Fosterhjemskontakt!

Agder lagmannsrett – Dom

Saken gjelder om den ene avtalepart i en kontrakt om plassering av barn i et familiehjem (forsterket…

Innspill: omfang og gjennomføring av samvær

På lik linje med forespørsel om tilsyn har vi mottatt et ønske om innspill til samvær. Hvilke…

Innspill: evaluering av tilsynsordningen for barn i fosterhjem

Memon Economics i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet har fått i oppdrag å…

Høringsinnspill: retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barnevernstjenesten

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ønsker innspill til sitt forslag til Nasjonale retningslinjer…