Kurs fra RBUP Øst og Sør og Norsk Fosterhjemsforening: Fosterhjemmets indre liv

Fosterhjemmets indre liv - Hvordan utvikle gode emosjonelle relasjoner innad i fosterfamilien? Fosterbarn…

God sommer!

Vi i Norsk Fosterhjemsforening vil ønske alle en strålende sommer og minne om at sekretariatet er stengt…

Innspill til samvær

Vedrørende ønske om innspill til samvær har vi mottatt ytterligere to spørsmål. 1. Hvordan vil…

Fosterhjemskontakt 3/18

Klikk på bildet for å se innholdet i siste utgaven av Fosterhjemskontakt!

Agder lagmannsrett – Dom

Saken gjelder om den ene avtalepart i en kontrakt om plassering av barn i et familiehjem (forsterket…