Lovforslag om netthets

På nrk.no står det at regjeringa vil straffe netthets mot offentleg tilsette og at det vil fremmes…

Kurs: Barn og traumer

ISOP Seminarer arrangerer med rubrikken "Barn og traumer". Traumatiske hendelser utgjør en del av oppveksten…

Bufdir skal revidere de statlige standardkontraktene

Bufdir skal revidere de statlige standardkontraktene for familie og beredskapshjem! Norsk Fosterhjemsforening…

Redd Barna inviterer til lansering av heftet «Vi vil også bli hørt!

Redd Barna inviterer til lansering av heftet «Vi vil også bli hørt! Informasjon og medvirkning for…

Fosterhjemskontakt 5/18

Klikk på bildet for å se innholdet i siste utgaven av Fosterhjemskontakt!

Kurs: Hvordan kan vi forstå

ISOP Seminarer arrangerer med rubrikken "Hvordan kan vi forså og fremme sped- og småbarns psykiske…