Fosterhjemskonferanse 24. mai 2019 - Samarbeid til fosterbarns beste

Norsk Fosterhjemsforening inviterer til konferanse i Bergen med tittel Samarbeid til fosterbarns beste!…

"DE ER ALLE BARN" Nasjonal konferanse om skadelig seksuell atferd

RVTS Øst, Redd Barna, Statens Barnehus og V27 inviterer til en nasjonal konferanse om bekymringsfull/skadelig…

Fosterhjemskontakt 1/19

Klikk på bildet for å se innholdet i siste utgaven av Fosterhjemskontakt!

Kurs: Utviklingsfremmende samtaler med ungdom

ISOP Seminarer arrangerer med rubrikken "Utviklingsfremmende samtaler med ungdom". Hvordan kan profesjonelle…

Mor og fostermor: Den vanskelige relasjonen

Den 19. februar 2019 handlet samfunnsprogrammet Ekko i P2 om Ann Carin Vean, som ble fratatt omsorgen…

Kurs: Vold og seksuelle overgrep mot barn

JobbAktiv inviterer til et praksisnært kurs for alle som arbeider med barn: Forebygging, avdekking og…