Vi ønsker innspill til forslag om endringer i lov om Statens pensjonskasse

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse og…

Aktiv Ung konferansen 2019 - Mestring

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arbeider for en bedre hverdag…

Kurs: Barn og traumer

ISOP Seminarer arrangerer med rubrikken "Barn og traumer". Traumatiske hendelser utgjør en del av oppveksten…

Pressemelding fra Norsk Fosterhjemsforening

Tryggere rammer for fosterhjem? Fosterhjemsutvalgets rapport «Trygge rammer for fosterhjem» foreligger…

NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem

Her kan du lese NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem: Pdf: NOU 2018:18 Regjeringen.no: NOU…