Prosjekt: Fosterbarns psykiske helse

Forskerne ved Uni Research Helse er nå i sluttfasen av datainnsamlingen til prosjektet "Fosterbarns…

Pensjonsordning for frikjøpte, kommunalt ansatte fosterforeldre

Skien kommunale pensjonskasse (SKP) kan tilby ansatte i kommunen som er i pensjon uten lønn medlemskap…

Sjekkliste for barneverntjenesten

Hvilken informasjon bør fosterhjemmet få når et barn flyttes i fosterhjem? Bufdir har utformet…
,

SV og Venstre fremmer Norsk Fosterhjemsforenings interesser på Stortinget 21.02.17

Som en oppfølging av NAV problematikken som gikk i media i desember 2016, var det et innslag på radio…

Møte med Sonja Mandt på Stortinget

På onsdag var Norsk Fosterhjemsforening på Stortinget i møte med Sonja Mandt, som representerer Arbeiderpartiet…