Kom med innspill! NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem

Kjære medlem og tillitsvalgt Norsk Fosterhjemsforening arbeider med sitt høringsinnspill til…

Ny medlemsfordel – Barnevakten, råd om barn og unges mediebruk!

Barn og unges mediebruk er et landskap de aller fleste av oss syntes er krevende og komplisert. Hvor…

Fosterhjemskontakt 2/19

Klikk på bildet for å se innholdet i siste utgaven av Fosterhjemskontakt!

Vi ønsker innspill til forslag til ny barnevernslov!

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag til ny barnevernslov! Det som gjelder…

Vi ønsker innspill til forslag om endring i forskrift om arbeidstid for avlastere

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut forslag til endring i forskrift om arbeidstid for avlastere. Les…

Ledig stilling: Generalsekretær

Da vår nåværende generalsekretær går ut i pensjon, søker Norsk Fosterhjemsforening etter en ny…