Avsparkseminar for prosjektet «Bedre samarbeid»

Prosjektet «Bedre samarbeid» hadde avsparkseminar i Oslo 5. september med representanter fra prosjektorganisasjonen…

Høringsinnspill - samhandlingsforløp fosterhjem

Bufdir ønsker innspill til sitt utkast til samhandlingsforløpet på barnevernområdet om flytting i…

For Fangers Pårørende inviterer til konferanse

Med foreldre i fengsel - slik barna ser det Hvordan oppleves det å ha en forelder i fengsel? Hvilke…

Bufetat region Midt-Norge, avdeling Trondheim inviterer til Fosterhjemskonferanse

Fosterhjemtjenesten i Bufetat region Midt-Norge, avdeling Trondheim, inviterer til årets fosterhjemskonferanse…

Bufetat konferanse: Bedre fosterhjem krever nye løsninger

Hvert år flytter om lag 1000 nye barn til et fosterhjem. Det gjør fosterhjem til det største barneverntiltaket…

Bygger bro mellom fosterforeldre og foreldre

Norsk Fosterhjemsforening er svært stolt av dette pilotprosjektet. For barn som skal forholde seg til…