Siste nytt om Stortingets behandling av Statsbudsjettet og overgangsordningen for fosterforeldre på trygdeytelser

I forbindelse med behandling av Finanskomiteens innstilling til statsbudsjett 2018 forleden, måtte statsråd…

Foredrag fra konferansen "Bedre fosterhjem krever nye løsninger"

Den 29. november holdt Bufdir konferanse med overskriften "Bedre fosterhjem krever nye løsninger". Hvert…

Kurs: Barn og traumer

ISOP Seminarer arrangerer kurs med rubrikken "Barn og traumer". Traumatiske hendelser utgjør en del…

Budsjettforliket og betydningen for fosterforeldre på trygdeytelser

I henhold til det Norsk Fosterhjemsforening har kunnet bringe på det rene, betyr budsjettforliket vedtak…