Deltakelse - veileder for samarbeid mellom barneverns- og skolesektoren

Videresendt fra Dag Lund-Fallingen, seniorrådgiver Bufdir: Til medlemmer og tillitsvalgte i Norsk…

Vi ønsker innspill til forslag fra Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet ønsker innspill til sitt forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger. I…

Her kan du se Fosterhjemskonferansen 2018 live!

Fosterhjemskonferansen 2018 strømmes live 3.-4. mai via Facebook og på Norsk Fosterhjemsforening sin…

Voksne for Barn: Nytt hjem – ny skole

3. mai lanserer Voksne for Barn filmen «Nytt hjem – ny skole». En film som handler om hvordan det…

Nye datoer for rådgivningstelefonen i mai 2018!

Grunnet Fosterhjemskonferansen 2018 den 3.-4. mai, Kristi Himmelfartsdag den 10. mai og Grunnlovsdagen…