Orientering om forskriftsendring som berører fosterforeldres rettigheter til arbeidsavklaringspenger og dagpenger

Det er nå fastsatt endring i forskrift om dagpenger og arbeidsavklaringspenger som har stor betydning…

Kurs: Barn og traumer

ISOP Seminarer arrangerer kurs med rubrikken "Barn og traumer". Traumatiske hendelser utgjør en del…

Fosterhjemskontakt 6/17 er her!

Klikk på bildet for å se innholdet i siste utgaven av Fosterhjemskontakt:

Siste nytt om Stortingets behandling av Statsbudsjettet og overgangsordningen for fosterforeldre på trygdeytelser

I forbindelse med behandling av Finanskomiteens innstilling til statsbudsjett 2018 forleden, måtte statsråd…