God sommer!

Vi i Norsk Fosterhjemsforening vil ønske alle en strålende sommer og minne om at sekretariatet er stengt…

Innspill til samvær

Vedrørende ønske om innspill til samvær har vi mottatt ytterligere to spørsmål. 1. Hvordan vil…

Fosterhjemskontakt 3/18

Klikk på bildet for å se innholdet i siste utgaven av Fosterhjemskontakt!

Agder lagmannsrett – Dom

Saken gjelder om den ene avtalepart i en kontrakt om plassering av barn i et familiehjem (forsterket…

Innspill: omfang og gjennomføring av samvær

På lik linje med forespørsel om tilsyn har vi mottatt et ønske om innspill til samvær. Hvilke…