Voksne for Barn inviterer til frokostseminar

Hvordan få til gode samvær etter omsorgsovertakelse? Når et barn skal bo i fosterhjem, vil det…

RBUP Øst og Sør arrangerer Kurs: Fra brudd til sammenheng

"FRA BRUDD TIL SAMMENHENG" det første i en planlagt rekke med frittstående kurs som retter seg mot…

Høringsinnspill til Arbeids og Sosialkomiteen

Oppsummering av vårt høringsinnspill Regjeringens forslag i statsbudsjettet for å gjennomføre…

Ledig stilling i Norsk Fosterhjemsforening

Regnskapsfører 20% stilling Vi er en landsdekkende interesseorganisasjon som er uavhengig av politiske…