Kurs: Hvorfor spurte ingen meg?

Barn og ungdom kan oppleve seg ensomme når noe problematisk skjer, og voksne kan være usikre i forhold…

Avsparkseminar for prosjektet «Bedre samarbeid»

Prosjektet «Bedre samarbeid» hadde avsparkseminar i Oslo 5. september med representanter fra prosjektorganisasjonen…

Høringsinnspill - samhandlingsforløp fosterhjem

Bufdir ønsker innspill til sitt utkast til samhandlingsforløpet på barnevernområdet om flytting i…

For Fangers Pårørende inviterer til konferanse

Med foreldre i fengsel - slik barna ser det Hvordan oppleves det å ha en forelder i fengsel? Hvilke…

Bufetat region Midt-Norge, avdeling Trondheim inviterer til Fosterhjemskonferanse

Fosterhjemtjenesten i Bufetat region Midt-Norge, avdeling Trondheim, inviterer til årets fosterhjemskonferanse…

Bufetat konferanse: Bedre fosterhjem krever nye løsninger

Hvert år flytter om lag 1000 nye barn til et fosterhjem. Det gjør fosterhjem til det største barneverntiltaket…