Sekretariatet i Norsk Fosterhjemsforening er stengt i juli

Vi i sekretariatet ønsker alle våre medlemmer en flott sommer, og vil minne om at sekretariatet er…

Norsk Barnevernkongress 2017

Norsk barnevernsamband ønsker velkommen til norsk barnevernkongress i Oslo 20-22 september 2017. Tematikken…

Arendalsuka - Invitasjon til politikerne

Arendalsuka er en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter…

Fosterhjem og avlastningstilbud

Norsk Fosterhjemsforening har sendt et brev til Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og Arbeids-…

Anmodning om å følge opp Stortingets vedtak om overgangsordninger vedrørende NAV

Norsk Fosterhjemsforening sendte den 02.06.17 en anmodning til Arbeids - og Sosialdepartementet og Barne…

Prosjekt: Fosterbarns psykiske helse

Forskerne ved Uni Research Helse er nå i sluttfasen av datainnsamlingen til prosjektet "Fosterbarns…