Kurs: Barn som pårørende

ISOP Seminarer arrangerer med rubrikken "Barn som pårørende". Temadagen vil ha fokus på å forstå…

Kom med innspill på spørsmål fra Fosterhjemsutvalget!

Innfør neste møte med Fosterhjemsutvalget den 26. september ønsker vi innspill på noen spørsmål! Denne…

Kom med innspill! Besøkshjem - endringer i ordningen

Hvordan fungerer ordningen med besøkshjem/avlastning utenfor institusjon etter at ny forskrift og særavtale…

Konferanse: Sorg og traumer: Oppfølging av barn og familier i krise

JobbAktiv og Klinikk for krisepsykologi arrangerer konferanse med rubrikken "Sorg og traumer: Oppfølging…

Kurs: De minste barnas stemme

ISOP Seminarer arrangerer kurs med rubrikken "De minste barnas stemme - Utredning og tiltak for sped-…