Delta på vervekonkurranse – vinn gavekort

Vet du om noen som bør være medlem i Norsk Fosterhjemsforening? Verv dem, og bli med i trekningen av universal-gavekort på 1000 kroner.

Når du skal verve nye medlemmer, så er det lurt å fokusere på at man støtter en god sak samtidig som man får nyttige medlemsfordeler. Både voksne og barn i fosterfamilier får mye ut av medlemskapet i foreningen. Mange setter ekstra stor pris på det lokale nettverket og samlingene. Rådgivningstelefonen og likepersoner er også en svært populær medlemsfordel. Våre medlemsundersøkelser viser at den mest populære medlemsfordelen er at foreningen jobber lokalt og nasjonalt med politisk påvirkningsarbeid for å bedre rettighetene til fosterfamilier i Norge. Dette er det lurt å nevne når du skal verve nye medlemmer.

Fortell om de gode medlemsfordelene
Våre medlemmer fremhever disse medlemsfordelene som spesielt viktige:
• Politisk påvirkningsarbeid for bedre rettigheter
• Å møte andre fosterfamilier
• Rådgivningstelefon
• Lokale nettverk
• Fysiske samlinger for familier og for ungdom
• Likepersoner
• Advokatbistand
• Medlemsblad og nyhetsbrev
• Rabatt og økonomiske fordeler på kurs/konferanser
• Sjekkliste ved inngåelse av fosterhjemsavtale

Sammen står vi sterkere
Jo flere medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening, jo større påvirkningskraft får vi til å bedre hverdagen for fosterhjemmene. Vi er i god driv og vinner stadig flere politiske kamper på vegne av våre medlemmer – pensjon til frikjøpte fosterforeldre og bedrede rettigheter innen skole, helse, barnehage og bank med i vårens høring på endringer i Barnevernsloven.

Meld inn nye medlemmer på vår nettside fosterhjemsforening.no og skriv inn ditt eget navn i rubrikken «verver». Vervekonkurransen varer fram til 1. juli 2024.