Utvikler metode for foreldreoppfølging i Brobyggerprogrammet RAUSHET

Norsk Fosterhjemsforening gjennomfører et prosjekt der hovedmålet er å bidra til at landets barneverntjenester lykkes i sitt arbeid med oppfølging av barn og foreldre etter omsorgsovertagelse. I prosjektet skal vi utvikle en gruppebasert metode for oppfølging av foreldre etter omsorgsovertagelse.

Torsdag til fredag forrige uke gjennomførte vi en viktig workshop i prosjektet. I Stavanger deltok fem barnevernstjenester fra fire pilotkommuner og ga viktige innspill til hva som fremmer og hva som er barrierene for god foreldreoppfølging. Svært engasjerte folk og en fantastisk gruppe som ga god bestilling på hva de ønsker og hva som må til for å kunne få dette til.

Prosjektet er finansiert av Bufdir og bygger på verdiene i Brobyggerprogrammet RAUSHET. Brobyggerprogrammet er en samarbeidsmetode for fosterforeldre, foreldre og barnevernstjenesten. Dette er et tilbud til barnevernstjenester og kan være et ledd i den foreldreoppfølgingen foreldre har krav på. Vi ser frem til neste milepæl i prosjektet som er fire samlinger med foreldregruppene i de fire pilotkommunene og de finne sted mellom januar og mars.

I prosjektet samarbeider vi med Bufetats spisskompetansemiljø for foreldreoppfølging, Universitetet i Sørøst Norge og Organisasjonen for barnevernsforeldre. Cicular ways ved Katerina Medbøe Eriksen og Splint AS ved Maiken Lønnerød bidrar med sin utviklede metodikk i workshopenes praktiske del.

Vi ser frem til å dele oppdateringer om prosjektet med dere!

Les mer om Brobyggerprogrammet RAUSHET her.