Jubler over økonomisk kompensasjon og flere rettigheter

Fra venstre: Heidi Åsheim, Wenche Sørlie, Trygve Slagsvold Vedum, Tone Granaas, Kjersti Toppe og Monica Nilsen.

-Vi gleder oss stort over forslaget om endringer i lovverket og flere rettigheter som nå skal ut på høring. Her er det flere saker som vil bidra til å løse fosterhjemskrisen, sier generalsekretær Tone Granaas i Norsk Fosterhjemsforening.

 Mandag kom regjeringen med forslag til lovendringer i Barnevernsloven.

– Barn som er utsatt for omsorgssvikt, står i kø og venter på et trygt hjem. Stadig færre ønsker å være fosterforeldre fordi oppdraget mangler trygge rammer. Regjeringen viser med dagens høringsforslag at de vil gjøre flere kloke tiltak for å løse fosterhjemskrisen. Mange av regjeringens forslag er ikke bare en stor seier for fosterforeldre, – de utsatte barna blir de største vinnerne her, sier Granaas.

Regjeringsforslaget går ut på høring i tre måneder, før lovforslagene blir endelig besluttet i Storting, mest sannsynlig våren 2025.

Bedrede rettigheter og tjenestepensjon

Norsk Fosterhjemsforening jobber for å bedre rettigheter og rettsikkerheten til de som bor i fosterhjem. Barne- og familieminister Kjersti Toppe viser nå at hun lytter til brukerne, stemmene fra fosterhjemmene. I det nye forslaget til loverendringer på fosterhjemsområdet, trekker regjeringen frem økte rettigheter til barn i avgjørelsesprosesser i barnevernssaker, økte rettigheter til fosterforeldre til å ivareta barna i hverdagen innen helse, skole, barnehage og bank. Frikjøpte fosterforeldre foreslås å få kompensert for tjenestepensjon, og få klagerett ved flyttinger.

-Dette gir større forutsigbarhet, gir fosterforeldre mulighet til å stå på for barna i hverdagen og mer stabile rammer for både barn i fosterhjem og fosterforeldrene. De nye forslagene til regjeringen er noe vi har kjempet for og tatt opp på vegne av alle våre medlemmer. Dette vil heve kvaliteten i hele fosterhjemsomsorgen, sier Granaas.

Applauderer lovendringene
– Barne- og familieminister Kjersti Toppe viser at hun er genuint interessert i å bedre fosterhjemsomsorgen. Hun innførte klagerettigheten for fosterforeldre i høst, etter at Norsk Fosterhjemsforening jobbet for denne saken. I dag løfter hun fram lovendringer rundt økte rettigheter til små og store i fosterhjem. Det er viktig at de som tar på seg dette meningsfulle samfunnsoppdraget, har trygge rammer og anstendige arbeidsforhold. Det er spesielt mange kvinner som frikjøpes for å ha hovedansvaret i fosterhjemsoppdraget, ofte over mange år. Slik det har vært til nå, har disse viktige omsorgsgiverne blitt pensjonstapere.

Våre årlige Fosterhjemsundersøkelser viser at fosterforeldre også mangler rettigheter til å ivareta barna på en forsvarlig måte. Derfor applauderer vi mange av regjeringens forslag på fosterhjemsfeltet som vil bidra til flere gode, stabile og trygge fosterhjem og bedre rettsikkerhet for barna, sier Tone Granaas.

Presenterte lovforslag til fosterhjem – alle rørt til tårer

Tone Granaas møtte finansminister Trygve Slagsvold Vedum og barne- og familieminister Kjersti Toppe hjemme hos fostermor Wenche Skog Sørlie (55), få timer før regjeringen sendte ut de nye lovforslagene på høring mandag.

Med på møtet var også Heidi Åsheim (24) som har vokst opp i fosterhjem og Mona Nilssen (Ap) som sitter i Familie- og kulturkomiteen og er stortingsrepresentant.
Da Kjersti Toppe leste opp de relevante lovendringsforslagene innen fosterhjemsfeltet, brast samtlige representanter fra Norsk Fosterhjemsforening ut i gledestårer. Dermed ble politikerne også tårevåte. Vedum påpekte humoristisk at det var svært sjeldent at pressekonferansene innen finans resulterte i gråt.

Jobbet i årevis uten rett til tjenestepensjon
Ministerne viste stor interesse for historiene til Heidi og Wenche. Ettersom fosterdatteren til Wenche Skog Sørlie har særskilte omsorgsbehov, er hun frikjøpt fra vanlig jobb for å gi jenta den omsorgen, oppfølgingen og rehabiliteringen hun trenger. Inntil nå har Wenche jobbet helt uten tjenestepensjon som frikjøpt fostermor på fulltid.

 -Vi var beredskapshjem i flere år. For seks år siden hadde jeg akkurat besluttet å gå tilbake til vanlig jobb som førskolelærer for å bedre privatøkonomien, da barnevernstjenesten spurte om vi kunne ta hånd om en nyfødt baby som snart skulle bli på sykehuset. Vi sa ja til et siste oppdrag som beredskapshjem. Den lille babyen smeltet hjertene våre, og vi klarte ikke å si nei da vi ble spurt om å være fulltids fosterforeldre for fine jenta senere. Det var en tøff avgjørelse fordi jeg hadde bikket 50 år, og jeg måtte gi avkall på jobb, lønn og pensjonsrettigheter som førskolelærer. At jeg med forslaget om lovendring nå kanskje kan få opparbeidet tjenestepensjon vil være en stor lettelse for vår privatøkonomi. Vi har tross alt to biologiske barn og ett barnebarn også. Jeg forstår alle de som ønsker å bli fosterforeldre, men takker nei på grunn av vilkårene for oppdraget. Derfor er jeg glad for å se at regjeringen nå prioriterer dette feltet slik at flere av barna som har fått en tøff start på livet kan få den omsorgen de fortjener, sier Wenche.

Heidi Åsheim (24) vokste opp i fosterhjem
– Fosterforeldre gjør en uvurderlig jobb for de som ikke kan vokse opp hos biologiske foreldre. For at flere skal åpne hjemme sine og bli fosterforeldre, må rettighetene deres bedres ytterligere. Det er helt urimelig at godhjerta voksne som påtar seg et så viktig samfunnsoppdrag, skal tape økonomisk. Derfor er det helt herlig å se at Norsk Fosterhjemsforening står på for både store og små i fosterhjem og vinner slike viktige saker som dette, sier Åsheim.

Hun har blitt inspirert av oppveksten i fosterhjemmet og ønsker å bedre systemet, og tar nå siste året på bachelor i barnevern. I tillegg sitter hun i Ungdomsutvalget til Norsk Fosterhjemsforening og i den nasjonale referansegruppen for evaluering av barnevernsreformen. Heidi er også fast spaltist i tidsskriftet Fosterhjemskontakt.

-Lovforslaget om å bedre rettighetene til barn og fosterforeldre er fantastisk. Jeg er spesielt opptatt av flyttinger som noen fosterbarna må gjennomføre mot sin vilje. Økte medbestemmelsesrettigheter for barn og fosterforeldre vil bidra enormt, mener Heidi.

Videre applauderer hun at frikjøpte fosterforeldre skal få tjenestepensjon.

-Man skal ikke bli minstepensjonister fordi man har et stort hjerte, sier Heidi.

Vant kampsaken om pensjonsrettigheter
-Et fosterhjemsoppdrag er dypt meningsfullt, samtidig som det er et komplekst samfunnsoppdrag. At familieøkonomien kan svekkes og fosterforeldre blir pensjonstapere, er en av grunnene til at 56,6 % av fosterforeldrene som svarte på Fosterhjemsundersøkelsen 2023, er usikre eller ikke kan anbefale andre å bli fosterforeldre. Derfor har rettigheter til tjenestepensjon for frikjøpte fosterforeldre vært en kampsak for oss. At regjeringen ønsker å imøtekomme oss på dette, er en viktig seier. Nå skal vi jobbe videre med høringen for at vi kommer i mål i denne saken, lover generalsekretær Tone Granaas.

Fakta om høringsforslaget:

  • Økte rettigheter til barn i avgjørelsesprosesser i barnevernssaker
  • Økte rettigheter for fosterforeldre til å ivareta barna i hverdagen innen helse, skole, barnehage og bank
  • Frikjøpte fosterforeldre foreslås å få kompensert for tjenestepensjon
  • Regjeringsforslaget går ut på høring i tre måneder og avgjøres i Stortinget