Samvær, reaksjoner ved samvær og traumer

– det er nok en gang tema for faglig veiledning, en medlemsfordel hos Norsk Fosterhjemsforening

Om mandager og onsdager i høst sitter Signe Kjelsrud og Anette Haugnæss klar til å ta imot fosterforeldre som opplever å trenge veiledning. Les mer om medlemstilbudet og reservere time til veiledning her!

Det er mange forskjellige tema som kan tas opp å drøftes i den timen fosterforeldrene blir tildelt. Samarbeid med barneverntjenesten, følelsesregulering, barnets atferdsuttrykk, samarbeid biologiske foreldre etc. Veiledningen kan foregå på Teams eller over telefon. Her forteller en av veilederne om en samtale hun hatt med en fostermor:

Nok en gang står samvær, reaksjoner ved samvær og traumer som tema for veiledningen som skal foregå denne ettermiddagen. Som veileder er du alltid både spent og godt påkoblet når du setter deg, klar for å gi veiledning. Det er fostermor som har bedt om veiledning. Hun trenger veiledning på hvordan hun kan hjelpe sitt fosterbarn å tåle et forestående samvær med biologisk mor. Banet har ikke hatt samvær med biologiske mor siden hun var rundt et år, i dag er hun 8. Den gangen ble samvær så krevende for barnet at en sakkyndig psykolog raskt konkluderte med at barnet ikke kunne ha samvær med biologisk familie.  Barnet er i dag både fysisk og psykisk preget av sin korte periode sammen med biologiske foreldre. Lagretten har denne høsten bestemt at barnet igjen skal ha samvær med biologisk forelder. Fostermor er bekymret for at barnets helse ikke tåler den påkjenningen dette kan bli. Barnet har det siste året hatt store fysiske påkjenninger og lange perioder på sykehus. Legene ved sykehuset har frarådet samvær og sendt sin bekymring til fylkesnemnda. Med dette som utgangspunkt starter vår veiledning.

Etter 45 minutter med drøftinger er en kriseplan ved samvær på plass, så også en liste over hva som må være på plass før samvær. Vi lager også en liste på hva fostermor må be barneverntjenesten om før samvær. Fostermor virker godt fornøyd med resultatet av veiledningen. Jeg forteller at vi er på plass hver mandag og onsdag ettermiddag og at vi gjerne kan kontaktes igjen.

Diakonhjemmet Omsorg, Steg utfører veiledningstjenesten på vegne av Norsk Fosterhjemsforening, og utføres av erfarne veiledere.

Les mer om medlemstilbudet og reservere time til veiledning her!