Hjelp og råd

Faglig Veiledningstjeneste

I samarbeid med Diakonhjemmet Omsorg Steg Norge tilbyr vi en faglig veiledningstjeneste for medlemmer av Norsk Fosterhjemsforening. Tjenesten er ikke ment å erstatte barneverntjenestens lovpålagte oppfølging av fosterhjemmet, men heller være et utvidet tilbud på lik linje med allerede eksisterende medlemstilbud som:

Tilbudet er ment som et forsterket tilbud til fosterhjemmene slik at de skal mestre de tilleggsutfordringer de står i som følge av koronapandemien. Veiledningen har som mål å redusere stress og mestre belastninger fosterhjem opplever i hverdagen og slik bidra til å styrke samspillet mellom fosterforeldre og barna/unge i fosterhjemmet. Tjenesten driftes med midler fra Stiftelsen Dam og vil være tilgjengelig frem til sommeren 2022.

Veilederne er tilgjengelig mandager fra 15:00 til 19:00 og onsdager fra 14:00 til 18:00.
Veiledningstimen er satt til 45 minutter.

Mange fosterforeldre synes det er vanskelig å finne noen å snakke med om saker som gjelder fosterbarnet på grunn av taushetsplikten. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har gjort det klart at taushetsplikten ikke brytes ved å henvende seg til Norsk Fosterhjemsforenings rådgivningstjenester.

Eksempler på temaer som kan tas opp i veiledningen:

 • Stressmestring, egenregulering og personlig vekst
 • Emosjonelle vansker (eks. tristhet, resignasjon, humørsvingninger, eksplosivt uttrykk)
 • Sosiale- og/eller relasjonelle utfordringer
 • Seksualisert og/eller grenseutprøvende atferd
 • Traumer
 • Verbale og fysiske uttrykk
 • Reaksjoner i forbindelse med samvær
 • Samarbeid med biologisk familie
 • Samarbeid med barneverntjenesten
 • Samarbeid med andre instanser
 • Skolerelaterte utfordringer
 • Parutfordringer
 • Søskenkrangling
 • Generelle familieutfordringer
 • Utfordringer knyttet til digitale- og sosiale medier (inkludert spilling)
 • Barnets medvirkning i egen sak