Fosterhjemskonferansen 2021

Det er fortsatt plasser igjen til Fosterhjemskonferansen 2021 – som i år er en hybridkonferanse, med mulighet for både fysisk og digital deltakelse!

Dato: 22.-23. november 2021
Sted: Nationaltheatret Konferansesenter, Vika i Oslo

Dette er hovedtemaene på konferansen:

  • Barnevernsreformen
  • Fosterhjemsstrategien
  • Ny barnevernslov
  • Rettssikkerheten i barnevernet og på fosterhjemsområdet med fokus på samvær og tilbakeføring til hjemmet
  • Fosterhjem og ettervern

Se program for konferansen her!

Priser ved fysisk deltakelse:
Konferanseavgift for påmelding FØR 1. september: 3100 kr
Konferanseavgift for påmelding ETTER 1. september: 3500 kr
I tillegg kommer en dagpakke (lunsj, kaffe, te og forfriskninger) på 450 kr per dag per deltaker.
Ved 4 eller flere påmeldte deltakere gis en grupperabatt på 500 kr per deltaker.

Priser ved digital deltakelse:
Konferanseavgift for påmelding FØR 1. september: 1900 kr
Konferanseavgift for påmelding ETTER 1. september: 2300 kr
Ved 4 eller flere påmeldte deltakere gis en grupperabatt på 500 kr per deltakere.

Påmeldingsfrist: 10. november. Påmelding er bindende. Avbestilling må være skriftlig og avbestilling etter 22. oktober faktureres med full konferanseavgift.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Fosterhjemskonferansen 2021!

Med vennlig hilsen
Tone Granås, generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening og
Odd Arild Halhjem, daglig leder i Dialog og kompetanse