Vi er stolte av å lansere prosjektet:

Pedagogikk for fosterforeldre til barns beste

– nettbaserte veiledningsressurser for fosterhjem og kommunale barnevernstjenester.

Disse filmene og fagtekstene håper vi blir satt ekstra stor pris på nå med de krevende forhold fosterfamilier har under Corona-pandemien. Landets barnevernstjenester er ekstra belastet og kanskje en del veiledning nå uteblir eller blir utsatt. Slik sett kan disse filmene også være en forlenget arm fra barnevernstjenestene og ut til fosterfamilier, beredskapshjem og besøkshjem. Vi minner imidlertid om at disse nettressursene ikke kan erstatte veiledning med hensyn til et enkelt barns spesifikke behov

Filmene utspiller seg i familiens hverdag, og du vil finne situasjoner og problemstillinger fosterforeldre og fosterfamilier kan oppleve. Psykologspesialist Mari Kjølseth Bræin fra RVTS og Vigdis Bunkholdt, spesialist i klinisk psykologi, er fageksperter i filmene.

Klippet under handler om utviklingsstøttende omsorg. Andre temaer som blir tatt opp i de ulike filmerne er avvisning, smerteuttrykk, regulering, samvær, lojalitet og tilhørighet.