Høring – forslag til midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Barne- og familiedepartementet har sendt på høring et forslag til en midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Det foreslås at reglene i midlertidig forskrift 3. april 2020 nr. 575, om tiltak og forenklinger for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, videreføres i en midlertidig lov.

Smitteverntiltak i tiden fremover vil fortsatt kunne hindre ordinær drift og saksavvikling i fylkesnemnda og barnevernet. Den midlertidige loven skal sikre at barn får nødvendig omsorg og beskyttelse og en forsvarlig og rettssikker behandling i fylkesnemnda under utbrudd av covid-19. Den midlertidige loven foreslås å gjelde til og med 31. desember 2020, med mindre Stortinget i senere lovvedtak skulle bestemme noe annet. Stortinget vil kunne forlenge lovens varighet i et nytt lovvedtak. Det vil også være mulig å oppheve loven tidligere om det ikke lenger er behov for den.

Frist for å avgi høringssvar er 24. april 2020 kl. 17.00

Gå til siden for høringen her!