Pedagogikk for fosterforeldre

Å skape tilhørighet

Mange fosterbarn føler at det ikke hører til i fosterfamilien, særlig hvis plasseringen er ment å være midlertidig. Denne filmen handler om hvordan følelsen av tilhørighet henger sammen med identitet, og hva man kan gjøre for å skape tilhørighet.

Lenger ned på siden har vi samlet andre ressurser som går mer i dybden på emnet.

Ønsker du mer faglig informasjon, kan du lese denne fagtekst om tilhørighet, av Vigdis Bunkholdt, spesialist i klinisk psykologi med meget lang erfaring innen barnevern.

Bonusmateriell! Her har vi samlet andre ressurser som går mer i dybden på temaet

Klikk på pilene til høyre for å bla deg frem.

Fagtekst om tilhørighet for barn fra andre kulturer

Barnevernet er opptatt av barns kulturelle identitet. Dette fordi barn fra forskjellige etniske minoriteter blir flyttet i fosterhjem som ikke tilhører samme etniske gruppe. Les mer om tilhørighet for barn fra andre kulturer i denne fagtekst skreven av Vigdis Bunkholdt, spesialist i klinisk psykologi.

Lojalitetskonflikter

Fagtekst om tilhørighet

Begrepet tilhørighet er beslektet med begrepet tilknytning. De to kan løpe sammen, men kan skilles slik:
Tilknytning er uttrykk for et gjensidig forhold mellom to eller flere basert på direkte samspill. Tilhørighet er uttrykk for enkeltes plass i en større sosial sammenheng basert på sosiale normer og kulturelle verdier, uten at tilhørigheten nødvendigvis fører til direkte samspill og tilknytning. Kildene til opplevelse av tilhørighet er mange.

Les mer om tilhørighet i denne fagtekst om tilhørighet, skreven av Vigdis Bunkholdt, spesialist i klinisk psykologi.

Medvirkende i og til filmen

Takk til:
For innspill til tema: Arbeidsgruppen i prosjektet med Sigrid Finsland Smeplass, Kjerstin Anker Olsen, Åse L. Larsen, Lene Vårmartveit, Merete Skaarud, Tove M.S. Wahlstrøm og Norsk Fosterhjemsforening sine fylkesforeninger, frivillige og medlemmer.
RVTS Øst for lån av filmklipp

Prosjektledere i Norsk Fosterhjemsforening:
Marianne Oftedahl og Tone Granaas

Faglige rådgivere:
Marit Kjølseth Bræin og Vigdis Bunkholdt

Skuespillere:
Ann Helen Lyby (fostemor Anne), Øivind Messel Williamsen (fosterfar Øystein), Julian Borchgrevink Næss (fosterbarn Johan), Klara Lyby (fosterbarn Karoline), Mille Korsgaard (fosterbarn Mette), Siri Elisabeth Prestmo (mamma til Johan)

Manus og videoproduksjon: Suzanne Schönkopf, Bravissimo AS

Finansiell støtte: Stiftelsen Dam