Fosterhjemskontakt 1/21

Skolevegringsatferd – et «mangehodet troll»

Samarbeid mellom barnevernet og skolen

Skolevegringsatferd – et «mangehodet troll»

Fosterhjemskontakt 5/20

Verdensdagen for psykisk helse

Statsbudsjett 2021

Det er nødvendig å ha mer fokus og tiltak for å bedre barnas helse og livsmestring. Det er foreslått 30 millioner til dette, og det er en god start. 25 millioner av dette skal går til utredning av barn som er plassert utenfor hjemmet. Disse skal få kartlagt sine helsemessige- og mestringsbehov, slik at de […]

Julegave med mening!

Samarbeid mellom barnevernet og skolen