Skolevegringsatferd – et «mangehodet troll»

Grunner til at barn ikke går på skolen er ofte sammensatt og krever derfor sammensatte tiltak som ledes og koordineres av fagpersoner med kunnskap om kartlegging og behandling av skolevegringsatferd. Mange kommuner har utarbeidet rutiner for håndtering av problematisk skolefravær.

Vår erfaring er at skolevegringsatferd setter krav til kommunenes evne til tverretatlig, koordinert og kunnskapsbasert arbeid og mulighet for å iverksette skreddersydde tiltak.

Tiltakene innebærer ofte endringer for både elev, foresatte, lærere og skolen, et endringsarbeid som de må få kunnskap om, se nytten av og få støtte til å mestre. Det innebærer som regel behov for bistand fra profesjonelle som har helsefaglig, familievernfaglig og pedagogisk kompetanse.

Les artikkelen fra Fosterhjemskontakt 5/20 her!

Forfattere er Ellen Kathrine Munkhaugen, spesialpedagog og forsker Ulla Irene Hansen, spesialist i klinisk pedagogikk