Statsbudsjett 2021

Den 7. oktober presenterte regjeringen statsbudsjettet for 2020. Vi har lest statsbudsjettet med lykt og lupe for å se hva som regjeringen legger opp til for barnevern og fosterhjemsfeltet i 2021.

Vi har foreløpig funnet 2 gode nyheter å dele med dere av saker vi har spilt inn:

  • Det er nødvendig å ha mer fokus og tiltak for å bedre barnas helse og livsmestring. Det er foreslått 30 millioner til dette, og det er en god start. 25 millioner av dette skal går til utredning av barn som er plassert utenfor hjemmet. Disse skal få kartlagt sine helsemessige- og mestringsbehov, slik at de får mye mer treffsikre tiltak som gir økt mestring og livskvalitet. Og ikke minst bidra til et klarere og mer forutsigbart oppdrag for fosterhjemmene som skal bidra til utviklingsstøttende omsorg til barna!
  • Vi har jobbet for å styrke ettervern for barn i barnevernet og at det må på plass mer midler til å skape et reelt innhold i ettervern, slik at utvidelsen fra 23 år til 25 år ikke kun blir en rett på papiret. I statsbudsjettet foreslår regjeringen at retten til ettervern utvides fra 23 til 25 år, fra 1. januar 2021. Det er bevilget 24 millioner kroner for å få dette til, og vi håper fokus på reelt innhold vil følge pengene, det må til for å gi de unge voksne en mulighet til å mestre voksenlivet!

Vår største bekymring ift dagens statsbudsjett og regjeringens fremtidige fosterhjemsstrategi, er at kommunene ikke settes godt nok i stand til å ta over et mye større ansvar for fosterhjemsomsorgen i 2022!

Fylkesmennene og læringsnettverkene får midler til å bidra til dette i 2021, og det er bra og en viktig jobb, men det kreves mer kapasitet, rett kompetanse, økonomiske tilføringer og en stor omstilling i kommunene.

Vi er dessverre redd for at fosterhjemsomsorgen blir et spareprosjekt i allerede hardt pressede kommuner, og at de mest sårbare barna blir skadelidende. Når den statlige refusjonsordningen avvikles, vil ivaretagelse av barn i fosterhjem være avhengig av hvordan kommunen prioriterer mellom ulike sårbare grupper. Vi tror på lokaldemokratiet, men vi vet at barnevern er et område lokale politikere og kommuneledelse ikke har godt nok kjennskap til. Derfor mener vi at det i rammeoverføringene til kommunene må øremerkes mer midler til barnevern og fosterhjemsomsorgen! Når alle landets kommuner skal øve på å utføre et så stort ansvarsområde må de først bli trygge i å mestre det, bli gode på faglige og kapasitets løsninger på området først, og hjelp til økonomiske prioriteringer ved øremerking og ikke kun frie midler.

Neste år er det stortingsvalg – vi håper å se barnevern og fosterhjemsomsorgen på flere partiprogrammer – dette feltet MÅ politikere og landets ledelse sette seg bedre inn i. Se våre innspill til partiprogrammer som er sendt til alle partiene på stortinget. Fosterhjemsområdet og barna må ikke bli et sparetiltak i kommunene!
Les mer om statsbudsjettet 2021 på regjeringen.no