Får fosterfamilier den hjelpen fra tjenestene som de har behov for?

Mange unge i fosterhjem har behov for hjelp fra tjenester for å ha en god utvikling.
Likevel, vet vi lite om hvilken hjelp fosterfamiliene får. Vi har undersøkt hvilke tjenester fosterfamilier er i kontakt med, om kontakten avhenger av behov, og hvordan fosterforeldre opplever kvaliteten på denne hjelpen.

“Oppsummert fant vi at de fleste i denne sårbare gruppen hadde kontakt med tjenester, og at det var en tydelig sammenheng mellom behov for og faktisk tjenestekontakt.„

Les artikkelen fra Fosterhjemskontakt 4/20 her!

Forfattere er Marit Larsen som er psykolog og ansatt på
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Vest, som er en del av NORCE.