Hvilken informasjon bør fosterhjemmet få når et barn skal flytte i fosterhjem?

Bufdir ga i 2017 ut en sjekkliste med hvilken informasjon fosterhjemmet bør få når et barn skal flytte i fosterhjem. Sjekklisten er et verktøy for barneverntjenestene, som skal bidra til at fosterhjemmet har de opplysninger som er nødvendig for at de skal kunne ivareta omsorgen for fosterbarnet, herunder bidra til å besvare fosterhjemmets eventuelle spørsmål knyttet til det å være fosterhjem generelt og fosterhjem for et bestemt barn spesielt.

Her finner du en sjekklisten, utgitt av Bufdir i 2017. Les mer om sjekklisten på Bufdir sine nettsider.