Lansering av nettbasert kurs

– Brobyggerkurset RAUSHET

Vi tar et steg videre i vårt innovative Brobyggerprogram og lanserer et nettbasert Brobyggerkurs! Kurset handler om selvforståelse, samarbeid og verdikommunikasjon. Gjennom kurset forklares det kompliserte som skjer i oss mennesker, og mellom mennesker, på en lettfattelig måte. Det er utviklet for foreldre, fosterforeldre og ansatte i barnevernet som hovedmålgruppe. Studenter eller andre som har interesse for fosterhjemsarbeid kan også delta.

Kurset er gratis, går over ca 10 timer og er tilgjengelig for deltakerne når det passer for de å gjennomføre og ta pauser.

Nettkurset er utviklet med midler fra Stiftelsen Dam. Du kan melde deg på her.

Her er utdrag fra en av filmene i kurset som skal stimulere til refleksjon:

For å klare å samarbeide på en god måte, er det viktig å forstå seg selv og andre. Gjennom kurset forklares det kompliserte som skjer i mennesker, og mellom mennesker, på en enkel måte.
Her er et filmklipp fra kurset som viser hvordan vi innenfor kurset snakker om hjernen.
Du finner vår nye kursportal her!