Mange av dere fosterforeldre og andre lesere kjenner til Fosterhjemshåndboka som gis ut av Kommuneforlaget, og vet at arbeidet med 8. utgave er i gang.

Til nye lesere; Fosterhjemshåndboka er i hovedsak utarbeidet for dere som er fosterfamilier, både nye og erfarne. Det er et mål at dere fosterforeldre skal kunne slå opp i håndboka når dere lurer på noe og ønsker mer informasjon. Målgruppa for Fosterhjemshåndboka er også besøkshjem, tilsynspersoner og ansatte i barnevernet.

Håndboka inneholder oversikt over lovverk, forskrifter og retningslinjer, samt kunnskap fra forskning og praksis knyttet til fosterhjemsomsorgen. Noen av de spørsmålene som blir tatt opp er; hva innebærer det å være en fosterfamilie og gi omsorg og støtte til et fosterbarn? Hvilke rettigheter og plikter har fosterfamilien? Hvilke rettigheter har fosterbarna? Hva er den kommunale barneverntjenestens ansvar i fosterhjemsarbeidet? Hvordan fosterforeldre, foreldre, barneverntjenesten og hjelpeapparatet kan samarbeide best mulig?

Siste utgivelse av Fosterhjemshåndboka var i 2016 og etter det har det skjedd mye innen fosterhjemsomsorgen. I 2018 kom en NOU om fosterhjem (2018:18 Trygge rammer for fosterhjem». Denne følges opp i «Fosterhjemsstrategi – Bufdirs arbeid med tiltakene i regjeringens fosterhjemsstrategi 2021-2025 – et trygt hjem for alle». Det har kommet flere dommer fra den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) og Høyesterettsdommer som handler om samvær, tilbakeføring og adopsjon. Fra 2022 kom en Barnevernsreform som innebærer at kommunene nå har fått større ansvar for fosterhjemsomsorgen. I mange av landets kommuner følges denne reformen opp med ulike utviklingsprosjekter om fosterhjemsarbeidet (Læringsnettverkene).

I januar 2023 trer ny barnevernlov i kraft og med den nye forskrifter. Målet vårt er at 8. utgave av Fosterhjemshåndboka utgis på nyåret med oppdateringer på alt dette nye.

De ulike artikkelforfatterne er i gang med revisjon. Jeg har gjennom Fosterhjemsforeningen fått kontakt med et knippe fosterforeldre som vil gi innspill til aktuelle temaer som de mener må være med i en håndbok. Videre skal jeg ha kontakt med fosterhjemsforeningens Ungdomsutvalg for å høre fra barna og de unge i fosterfamilien om hva de synes er viktig at står i en håndbok.

Det er fremdeles mulig for både fosterfamilier, tilsynspersoner og dere andre som jobber med fosterhjem å komme med innspill. Alt er nyttig og tas imot med stor takk!

Send en mail til redaktør Hege Sundt, hegesundt@outlook.com

Faktaboks:

Fosterhjemshåndboka ble utgitt første gang i 1994 og var et samarbeid mellom Norsk Fosterhjemsforening, Kommuneforlaget og Barne- og familiedepartementet. Øystein Gulliksen, som var sekretariatsleder i Fosterhjemsforeningen og fosterfar, var forfatter av første utgaven. Han reviderte også andre utgave. Boka be tilegnet til «alle fosterforeldre i Norge, i dyp respekt og beundring for den innsats de gjør for barn som trenger dem».

I 2005 og 20007 var Hege Sundt og Morten Johannson redaktører og artikkelforfattere. Vi jobbet begge da i sekretariatet til Norsk Fosterhjemsforening. De siste revisjoner har jeg, Hege Sundt vært redaktør for og er en av flere artikkelforfattere.

Alle revisjoner har vært i samarbeid mellom Kommuneforlaget og

Fosterhjemsforeningen og med flere sentrale fagpersoner som artikkelforfattere.

KS som årlig er ansvarlig for Veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem, anbefaler at kommunen informerer fosterforeldrene om regler, forskrifter og skriv som gjelder fosterhjem. De viser til Fosterhjemshåndboka og anbefaler at kommunen kjøper inn denne til nye fosterforeldre.