Pangstart for Kajafondet gir behov for flere bidrag

Kajafondet ble etablert i 2021 da en generøs og samfunnsengasjert giver donerte 10 millioner kroner.  Vedkommende har selv opplevd å være alene og måtte stå på egne ben. Giveren er opptatt av at ethvert barn har iboende ressurser, og at økonomi ikke bør være en flaskehals for barns utvikling. På bakgrunn av den generøse gaven opprettet vi Kajafondet, og i september i år fikk vi inn de første søknadene.

Og for noen måneder det har vært! Vi har mottatt 41 søknader om til sammen kr. 498 020, hvor 34 fosterbarn og ungdom i ettervern fikk tildelt støtte. De fleste søknadene har vært til førerkort og pc-utstyr, men er også gitt støtte til friluftsutstyr, ridetimer og dansekurs. Vi har mottatt søknader til barn og ungdom i alderen 8 til 20 år. Søknader til gutter og jenter har fordelt seg fint.

Det er hovedsakelig kontaktperson i barnevernstjenesten som er ansvarlig søker. – Det er fint å se at flere barnevernstjenester har oppdaget Kajafondet. Vi leser mye omsorg og varme for barna og ungdommen i søknadene, sier generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening Tone Granaas.

– Gjennom søknadene får vi også et innblikk i hvilke aktiviteter kommunene ikke ser som viktig nok å gi støtte til, og/eller mangler penger for å dekke. Dette kan vi som bruker- og interesseorganisasjon bringe videre til myndighetene.

Kajafondet er tomt for i år, men vi tar imot nye søknader neste år. Tildelinger fra fondet gjøres på bakgrunn av avkastningene fondet gir. På grunn av den usikre økonomiske situasjonen i verden, har fondet foreløpig gitt lite avkastning. Vi har kunnet dele ut støtte på grunn av ekstragaver. For å kunne være like generøse neste år, er vi derfor på jakt etter flere som kan bidra til at Kajafondet vokser.

Ønsker du å gi en gave til Kajafondet, eller kjenner du noen som ønsker å bidra? Vennligst bruk konto 1506.70.73816.

Husk at du får skattefradrag for bidrag over kr. 500.