Til deg som er Stortingspolitiker,

I september er det Stortingsvalg og vi ønsker å synliggjøre dine meninger om fosterhjemsomsorgen!

Vi har utformet en kort og enkel quiz, med svarsalternativene JA, VET IKKE, og NEI. Klikk her for å ta quizen!

Resultatet av quizen vil bli delt på våre digitale kommunikasjonsflater (sosiale medier og nettside) til våre 3400 medlemmer, som står i et av samfunnets viktigste oppdrag for å ta vare på de mest sårbare barna våre!

Frist for svar er 8. august. Klikk her for å ta quizen!

Dette er en flott mulighet for deg til å profilere deg selv og ditt parti, og vise hva våre medlemmer i ditt valgdistrikt kan forvente av deg som politiker når det gjelder politisk arbeid for barna og deres omsorgsgivere i fosterhjemsomsorgen.

Send gjerne quizen videre til partikollegaene dine på fylkesbenken!

På forhånd takk 😊

Med vennlig hilsen,
Norsk Fosterhjemsforening

Norge trenger flere fosterhjem, og heldigvis finnes mange lykkelige historier fra barn oppvokst i fosterhjem, MEN… Mange fosterforeldre i kommunale fosterhjem anser det som uforståelig at de – som utfører et av samfunnets viktigste oppdrag – utsettes for systemsvikt.

De står uten rettigheter til å ivareta fosterbarnets behov. De må dessuten selv bære økonomisk risiko og tap, og får ofte ikke ivaretatt behov for hjelp, veiledning og støtte. Som de trenger for å utøve barnets beste. Dette gjør at mange fosterforeldre ikke kan anbefale andre å bli fosterhjem, selv om de er veldig glade i fosterbarnet sitt.

Vi spør derfor deg – og ditt parti– hva vil dere gjøre med dette?

Hva skulle Norge gjort uten fosterhjemmene?