Kjønn og seksualitetsmangfold i fosterhjemsarbeid

Denne artikkelen belyser viktigheten av å ha med seg et mangfoldsfokus i fosterhjemsarbeidet, og at det å ha kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold er en forutsetning for å klare å skape trygge rammer for en sunn identitetsutvikling. Vi vet ofte en del om barnet før hen2 flytter inn i fosterhjemmet, men kjønnsidentiteten og den seksuelle orienteringen deres er ofte ukjent av flere grunner. Noen ganger har det ikke vært forsøkt kartlagt, og andre ganger har ikke barnet vært trygg nok, gammel nok eller klar for å fortelle om viktige deler av seg selv. Kompetanse om kjønns- og seksualitetsmangfold er viktig i møte med alle barn og ungdommer, og nødvendig i møte med skeive unge.

Les hele artikkelen fra Fosterhjemskontakt 2/21 her!

Forfattere er Heidi Leona Norum-Wilmar, som er utdannet barnevernspedagog med master i barnevern og NACS autorisert spesialist i sexologisk rådgiving. Hun arbeider som leder for Rosa kompetanse barnevern, en fagavdeling i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.