Informasjon om coronavirus til deg som er fosterhjem, beredskapshjem eller besøkshjem

Her har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg som fosterforeldre, beredskapshjem eller besøkshjem iht koronaviruset.

Info til fosterforeldre som blir permitterte i koronatider

Fosterforeldre på dagpenger skal ikke oppleve avkortning av dagpengeytelsen fordi de mottar arbeidsgodtgjøring som fosterhjem.

Orientering om endringer i forskriftene om dagpenger og arbeidsavklaringspenger fra 1. januar 2018

Les denne artikkel i Fosterhjemskontakt 2/2020 om avkortning av dagpengeytelser

Nyttig informasjon på Bufdir sine sider

Spørsmål og svar – hvis du har spørsmål om f.eks. samvær eller hvordan barnevernet fungerer i ulike situasjoner i disse tider. Oppdateres løpende.

Oppfølging av fosterbarn – råd og anbefalinger til fosterforeldre i en tid som kan oppleves vanskelig og utrygg for mange

Informasjon til befolkningen under koronakrisen – gode råd i en annerledes hverdag, og oppdatert informasjon om tjenestene

Informasjon om og til fosterhjem knyttet til pandemi – anbefalinger til fosterforeldre og kommunalt barnevern

Trygge råd til foreldre – her er Bufdir sine råd på siden Foreldrehverdag

Samvær etter barnevernloven under koronapandemien (skriv fra Bufdir til fylkesmannembetene)

Tolkingsuttalelse om 2020-04-02. 52365-10/2020. Samvær etter barnevernloven under koronapandemien.

Nyttig informasjon fra Regjeringen

Temasider om koronasituasjonen på regjeringen.no med viktig informasjon fra regjeringen, departementene og øvrige norske myndigheter om tiltak og råd til befolkningen.

Foreldre må vise lege-erklæring for å få omsorgspenger for barn som holdes hjemme fra åpne barnehager og skoler på grunn av koronapandemien.

Råd og tips til barn og familier – råd  fra regjeringen til foreldre og barn om hvordan forholde seg til koronautbruddet

Råd om å snakke med barn og unge om koronavirus – Her er noen vanlige spørsmål fra barn om korona, og tips til hvordan du som voksen kan svare på dem

Veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet – hvordan skal egentlig forbudet mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet forstås?

Aktuelt og nyheter – følg med på seneste nytt fra Barne- og familiedepartementet

Midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19

Kunnskapsdepartementet og Barne- og familiedepartementet ber alle landets kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn om å øke beredskapen for utsatte barn og unge i forbindelse med Covid-19 situasjonen.

Utdanningsforbunnet: Spørsmål og svar

Aktuelle spørsmål og svar fra Utdanningsforbunnet knyttet til koronakrisen.

Her får du info om omsorgspenger og omsorgspermisjon samt gjenåpning av skoler, barnehager og andre utdanningsinstitusjoner. Du kan også lese spørsmål og svar om permittering, risikogrupper/hjemmekontor med mere.

Informasjonsfilmer for barn og unge

Det er viktig å snakke med barn og unge om koronavirussykdom for å unngå frykt, og for å skape trygghet rundt situasjonen.

Helsedirektoratet har laget en informasjonsvideo til barn og unge, hvor Hermine (13) stiller spørsmål om viruset:

– Vi er alle sammen i en krevende situasjon, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Her kan du se en video med hans råd om korona til foreldre (link til Facebook).

Her er en hilsen til alle barn og unge fra barneminister Ropstad:

På nettsidene til Folkehelseinstituttet (FHI) finner du nyheter om koronaviruset, oppdaterte tall, og informasjon til befolkningen og helsepersonell.

Informasjon om sykmelding og permitteringer finner du på nettsidene til NAV.

Informasjon om smittetiltak i arbeidslivet finner du på nettsidene til Arbeidstilsynet.

Informasjon om reiser finner du på nettsidene til Utenriksdepartementet (UD).
De har også en side med reiseråd til ulike land.

Vi ønsker innspill fra fosterfamilier dersom dere opplever manglende mandat/myndighet, helseopplysninger og praktisk handlingsrom til å kunne ivareta fosterbarns helse som knytter seg til denne unntakssituasjonen vi er i. Eks. helseopplysninger, tilgang til fastlege for barnet, nødvendige resepter/medisiner, o.l.

Ta kontakt med oss på post@fosterhjemsforening.no dersom det er forhold barnevernstjenesten ikke får avhjulpet.

Vi videreformidler situasjonene til myndighetene!