Møter du som fosterhjem særskilte problemer i dagens unntakssituasjon?

Vi ønsker innspill fra fosterfamilier dersom dere opplever manglende mandat/myndighet, helseopplysninger og praktisk handlingsrom til å kunne ivareta fosterbarns helse som knytter seg til denne unntakssituasjonen vi er i. Eks. helseopplysninger, tilgang til fastlege for barnet, nødvendige resepter/medisiner, o.l,

Ta kontakt med oss på post@fosterhjemsforening.no dersom det er forhold barnevernstjenesten ikke får avhjulpet. Vi videreformidler situasjonene til myndighetene!