Medlemsnytt

Aktivitetsmidler

Tildeling av aktivitetsmidler til medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening Nordland

  1. Medlemmer av Norsk Fosterhjemsforening Nordland kan søke om tilskudd til sosiale aktiviteter. Dette er et tiltak som er tenkt og fremme sosial kontakt mellom fosterfamilier.
  2. Midlene kan brukes til: sosiale samvær som for eksempel bowling, badeland, å gå ut å spise, innkjøp av pølser og kakao til turer i skog og mark, kino, juleverksted, hobbykvelder med mer.
  3. Søknaden om tilskudd må inneholde et kostnadsoverslag over hva kostnadsrammen er for den sosiale aktiviteten det søkes tilskudd om.
  4. Det fastsettes i forkant av aktiviteten et ca. beløp, som eventuelt kan dekkes av foreningen. Beløpets størrelse pr. person er 150-200 kr. Beløpet dekkes ut fra de faktiske kostnadene som foreligger i henhold til bilag.
  5. Det må foreligge kvittering i etterkant av aktivitetene, før pengene blir utbetalt.
  6. Det er også fastsatt ett maks beløp på kr. 2 500 per aktivitet.
  7. Søknad om slike midler sendes på mail til kasserer: kari.skarsaune@gmail.com
  8. Søknaden må inneholde formål, antall personer, kostnadsoverslag.
  9. Tilskudd til den enkelte søker, kan kun innvilges en gang per år.
  10. Ordningen evalueres hvert Årsmøte i forhold til både bruk og økonomi i foreningen

Andre henvendelser, ta kontakt på e-post: nordland@fosterhjemsforening.no