Velkommen til Norsk Fosterhjemsforening Nordland

På vår side har du mulighet for å finne ut mer om hvem vi er. På den høyre siden kan du navigere deg rundt og lese om våre aktiviteter, hvem vi er, nyheter, hvordan du kan ta kontakt med oss og andre alternativer.

E-post og adresse
Vi sender ut informasjon via epost og brev. Vær vennlig å meld i fra om adresseforandring og forandring av epostadresse.

Vi trenger deg!
Det er styret i hver fylkesforeningen som er ansvarlig for aktiviteter og andre tilbud lokalt.  For at du som medlem skal få mest mulig ut av ditt medlemskap er vi i styret avhengig av tilbakemeldinger og tips fra deg vedrørende aktiviteter, samlinger eller lignende som du ønsker  at foreningen skal arrangere. Du finner vår kontaktinformasjon i menyen til høyre.

Følg oss på Facebook!
Facebook har blitt en viktig informasjon- og kommunikasjonskanal som foreningen ønsker å benytte aktivt. Vårt mål er å bruke Facebook til å spre informasjon om foreningens arbeid og aktiviteter, samt viktige hendelser tilknyttet fosterhjemsområdet. Videre ønsker vi å legge til rette for dialog med dere som medlemmer, tillitsvalgte og andre som ønsker å følge oss.

Hvorfor følge oss på Facebook?
Her er to gode grunner til at du bør like Norsk Fosterhjemsforening:

  1. På Facebook vil du få informasjon om det viktigste som skjer i foreningen, nye høringer og lovendringer, kurs og aktiviteter, samt aktuelle nyhetssaker.
  2. På Facebook kan du hjelpe oss med å synliggjøre foreningen gjennom å spre vårt budskap og saker.

Du finner oss:

  • Ved å trykke på Facebook logoen under.

Norsk Fosterhjemsforening Nordland har også en egen facebookside. Denne er «hemmelig» av hensyn til medlemmene. Dersom du ønsker å bli med i Norsk Fosterhjemsforening Nordland sin facebookgruppe sender du mail til post@fosterhjemsforening.no med forespørsel.

Tipping

Grasrotandel, vårt Orgnr: 979.822.340
På vegne av foreningen sender vi en stor takk til alle som støtter oss og bidrar til at vi kan arrangere samlinger og turer for våre medlemmer!

Støttemedlem Nordland