Aktiviteter

Årsmøte 

Årsmøte blir avholdt i februar. De siste årene har årsmøtet vært avholdt i Bodø samme helg som kurs for medlemmer og andre interesserte.

Vil du arrangere aktivitet lokalt?

Norsk Fosterhjemsforening Nordland gir tilskudd til medlemmer som ønsker å ha treff eller aktivitet for fosterfamilier lokalt. Eksempler på aktiviteter kan være pizzakveld, tur i badeland, grilltur, juletrefest. Bare fantasien setter grenser!

Dere kan søke om inntil 2500 kr pr aktivitet, og hvert medlem kan søke en gang pr år. Søknad sendes i forkant til nordland@fosterhjemsforening.no . Tilskudd utbetales kun mot kvittering.

Familiesamling 

Norsk Fosterhjemsforening Nordland har som tradisjon å arrangere en samling for hele fosterfamilien; fosterforeldre, fosterbarn, og biologiske barn i familien. Dette er en helg der vi legger vekt på sosialt samvær med aktiviteter for store og små. Dette er en alkoholfri helg.

I 2016 blir familiesamlingen arrangert i Sandnessjøen 9-11. september. Mer informasjon kommer.

Kurs

Norsk Fosterhjemsforening Nordland er opptatt av at fosterforeldre skal få faglig påfyll. Foreningen tilbyr derfor medlemmene et årlig kurs for å øke fosterhjemmenes kompetanse og trygghet.

I 2016 hadde vi besøk av psykolog Hedvig Montgomery som hadde en spennende og engasjerende forelesning om å styrke fosterbarns selvfølelse.