Nå måtte det et varsel til for å unngå at kommunene kjører sine egne løp, og motarbeider forutsigbare rammevilkår til det beste for barn og unge i fosterhjem. Mange av våre medlemmer melder ifra om at de nye anbefalingene som gjelder fra 1.1.2022, ikke blir fulgt opp av kommunene.
Vi har vært bekymret for at dette kunne skje, og tidligere tatt denne bekymringen opp både med Barne- og familiedepartementet og Bufdir. Nå skjer det og nå varsler vi!
Er du frikjøpt fosterforeldre skal du iht de nye statlige anbefalingene ha grunnstøtte i tillegg, https://bit.ly/34WN2hx
Ta dette opp med din lokalebarneverntjeneste hvis det ikke er slik.

Her kan du lese varselet som er sendt til Barne- og familieminister Kjersti Toppe og direktør i BufDir Mari Trommald: https://bit.ly/34XFNWV

Vi følger opp saken, og er på plass – for dere!