Norsk Fosterhjemsforening og Dialog og kompetanse inviterer til Fosterhjemskonferansen 2020!

Dato: mandag 22. og tirsdag 23. november 2021, kl. 09.00-15.00.
Sted: Nationaltheatret konferansesenter, Vika, Oslo eller livestreaming, du velger!
Avgift: Se alternativ her

Påmeldte deltakere vil motta info om streaming, med link til konferansen, tre dager før konferansen.
Opptak av konferansen vil være tilgjengelig digitalt for påmeldte deltakere i 14 dager.

Meld deg på konferansen her.
Her er program i pdf.

Betalende hovedmedlem i Norsk Fosterhjemsforening? Meld deg på her!

Program for Fosterhjemskonferansen 2021:

– det vil være tid for spørsmål etter hvert innlegg

Mandag 22. november

08:30 – 09:00

Kaffe og forfriskninger

09:00 – 09:15

Åpning av konferansen

Tema

Barnevernsreformen: Hva blir oppgavene og arbeidsdelingen mellom staten, kommunene og det ideelle barnevernet på fosterhjemsområdet, hvor godt forberedt er de på reformen og hva blir de største utfordringene?

09:15 – 11:30

Innledere:
Ingrid Pelin Berg, regionsdirektør, Bufetat, region øst
Bodø kommune
Jacop Bråtå, barnevernleder, Karmøy kommune
Elin Flatebø, leder, Brusetkollen barnevernsenter
Mathias Nordmoen, seniorrådgiver, Barneombudet

11:30 – 12:30

Lunsj

Tema

Hva sier fosterhjemsstrategien, fosterhjemsundersøkelsen og ny barnevernslov om det fremtidige fosterhjemsarbeidet? Hva blir annerledes enn før?

12:30 – 15:00

Innledere:
Tone Granaas, generalsekretær, Norsk Fosterhjemsforening
Elisabeth Backe – Hansen, Professor, OsloMet
Hanne Ingerslev, seniorrådgiver, KS
Barnevernet i Kristiansandsregionen
Barnevernet i Sunnfjord kommune

Spesialtema:

Delt bosted – en ubrukt mulighet på fosterhjemsområdet?

Innleder:
Jeanette Skoglund, førsteamanuensis, Universitetet i Tromsø

Tirsdag 23. november

Tema

Rettssikkerheten og norsk praksis i barnevernet og på fosterhjemsfeltet med et særlig fokus på midlertidighet, samvær og tilbakeføring til hjemmet. Hvordan ivaretas hensynet til barnets beste?

09:00 – 11:30

Innledere:
Elisabeth Gording Stang, OsloMet
Bufdir (avventer bekreftelse)
Fylkesnemnda i Oslo (avventer bekreftelse)
Statsforvalteren (avventer bekreftelse)
Landsforeningen for barnevernsbarn
Organisasjonen for barnevernsforeldre (avventer bekreftelse)

11:30 – 12:30

Lunsj

Tema

Fosterhjem og ettervern

12:30 – 15:00

Innledere:
Inger Oterholm, professor, VID vitenskapelige høgskole
Veronika Paulsen, forsker, NTNU
Bufdir (avventer bekreftelse)

Det tas forbehold om endringer i programmet.