Litt om det som er planlagt i 2023

Årsmøtehelg med faglig foredrag 18. -19. februar i Alta

Dette blir en helg med faglig foredrag for fosterforeldre, invitasjon sendes ut en av de nærmeste dagene. Om du kan tenke deg å bidra i styret – gi oss beskjed, da gjør du jobben til valgkomiteen lettere. Vi trenger deg!

Ungdomssamling 17.-19. mars i Alta

Da får alle ungdommer i alderen 12-18 år i fosterfamilien invitasjon og mulighet til å møtes. Vi legger opp til overnatting på hotell og det blir aktiviteter som konsert, slalåm, bowling, badeland og tid til sosialt samvær.

Familiesamling 27. – 29. oktober i Alta

Lokale treff/aktiviteter flere ganger i løpet av året

I Vadsø og Alta har vi pr. nå styremedlemmer som organiserer dette.

I Sør-Varanger blir det antakelig et medlemstreff på nyåret – mer info kommer.

MEN vi har et sterkt ønske om å få til treff/aktivitet også andre steder i fylket, så ta gjerne initiativ om du kan hjelpe til. Det er bare å ta kontakt med styret, så skal vi også hjelpe til så godt vi kan.

Handlingsplan 2016 – 2018

En handlingsplan skal inneholde konkrete målbare tiltak for å nå de overordnede målene. Kontrollutvalget skal kunne gå inn før neste landsmøte å sjekke om hovedstyret, administrasjonen har gjort det landsmøte bestemte. Oversendes hovedstyret.

Norsk Fosterhjemsforening skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen
Norsk Fosterhjemsforening er en interesseorganisasjon som er uavhengig i forhold til politiske partier og trossamfunn

Norsk Fosterhjemsforening skal i perioden 2016 – 2018 arbeide for:

Sikre alle barn i fosterhjem gode oppvekstvilkår

 • Alle fosterbarn sikres riktig og tilstrekkelig hjelp og tiltak til rett tid ved alle livets overganger i perioden 0 – 23 år
 • Alle unge mellom 18 og 23 år som fortsatt er tilknyttet fosterhjemmet, skal gis et trygt og forutsigbart tilbud om ettervern
 • Alle fosterbarn skal kjenne sin kulturarv
 • At barnevernet anerkjenner fosterforeldres egne (biologiske) barn som en del av fosterfamilien
 • Alle unge opp til 25 år tilknyttet fosterhjem får et riktig og godt ettervernstilbud

Forbedre fosterforeldres rammevilkår og utviklingsmuligheter

 • Delvis partsrettigheter for fosterforeldre
 • Kompetanseheving og nettverksbygging for fosterforeldre
 • Revidering av nåværende kommunal fosterhjemsavtale
 • Gode opplærings- og veiledningsmetoder for fosterforeldre
 • Arbeide for statusheving i samarbeidsrelasjon med barnevernet
 • Gode økonomiske rammevilkår for fosterforeldre

Styrke Norsk Fosterhjemsforening som en attraktiv interesseorganisasjon

 • Videreutvikle fylkeslederrollen og fylkesstyrene
 • Utvikle og styrke rådgivningstjenesten i sekretariatet
 • Profilere Norsk Fosterhjemsforening i alle ledd
 • Medlemsverving
 • Arbeide med fosterhjemsarbeid / -høringer på alle plan i organisasjonen