Velkommen til Norsk Fosterhjemsforening Finnmark

På vår side har du mulighet for å finne ut mer om hvem vi er. På den høyre siden kan du navigere deg rundt og lese om våre aktiviteter, hvem vi er, nyheter, hvordan du kan ta kontakt med oss og andre alternativer.

Det er styret i hver fylkesforening som er ansvarlig for aktiviteter og andre tilbud lokalt. For at du som medlem skal få mest mulig ut av ditt medlemskap er vi i styret avhengig av tilbakemeldinger og tips vedrørende aktiviteter, samlinger eller lignende som du ønsker at foreningen skal arrangere. Du finner vår kontaktinformasjon i menyen til høyre.

E-post og adresse
Vi sender ut informasjon via epost og brev. Vær vennlig å meld i fra om adresseforandring og forandring av epostadresse.
Vi trenger deg!

Følg oss på Facebook!
Facebook har blitt en viktig informasjon- og kommunikasjonskanal som foreningen ønsker å benytte aktivt. Vårt mål er å bruke Facebook til å spre informasjon om foreningens arbeid og aktiviteter, samt viktige hendelser tilknyttet fosterhjemsomsområdet. Videre ønsker vi å legge til rette for dialog med dere som medlemmer, tillitsvalgte og andre som ønsker å følge oss.

Hvorfor følge oss på Facebook?
Her er to gode grunner til at du bør like Norsk Fosterhjemsforening:

  1. På Facebook vil du få informasjon om det viktigste som skjer i foreningen, nye høringer og lovendringer, kurs og aktiviteter, samt aktuelle nyhetssaker.
  2. På Facebook kan du hjelpe oss med å synliggjøre foreningen gjennom å spre vårt budskap og saker.

Du finner oss:

  • Ved å trykke på Facebook logoen
  • Gjennom å søke direkte på Norsk Fosterhjemsforening i søkefeltet øverst på din Facebookside.

Norsk Fosterhjemsforening Finnmark har også en egen facebookside. Denne er «hemmelig» av hensyn til medlemmene. Dersom du ønsker å bli med i Norsk Fosterhjemsforening Finnmark sin facebookgruppe sender du mail til finnmark@fosterhjemsforening.no med forespørsel.

På Instagram finner du oss ved å søke Finnmark Fosterhjemsforening.

Støtteannonser Finnmark